>> Помоћ Унеска музејима у Аранђеловцу и Параћину - Покренуте јавне расправе о четири нацрта закона - Завршене јавне расправе o Нацрту закона о изменама и допунама закона о култури - Преиспитивање одрживости модела установа културе од националног значаја - Ускладити износе признања за врхунски допринос националној култури са мерама штедње - Слава на Унесковој Репрезентативној листи - Почетак јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама закона о култури - Србија гради европску дигиталну инфраструктуру <<

Актуелности

Помоћ Унеска музејима у Аранђеловцу и Параћину

Датум: 16.12.2014.

Министарство културе и информисања у сарадњи са Унеском обезбедило је средства за санацију музеја у Аранђеловцу и Параћину оштећених у мајским поплавама. Новчани износ од 4,1 милиона динара Унеско је донирао из Програма партиципације за 2013-2014 годину.

Покренуте јавне расправе о четири нацрта закона

Датум: 09.12.2014.

Министарство културе и информисања покренуло је јавнe расправe о Нацрту закона о архивској грађи и архивској служби, Нацрту закона о изменама и допунама закона о библиотечко-информационој делатности, Нацрту закона о изменама и допунама закона о обавезном примерку публикација и Нацрту закона о изменама и допунама закона о старој и реткој библиотечкој грађи које трају од 8. до 29. децембра 2014. године.

Завршене јавне расправе o Нацрту закона о изменама и допунама закона о култури

Датум: 04.12.2014.

Јучерашњом јавном расправом одржаном у Народној библиотеци у Београду завршене су све јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама закона о култури предвиђене Програмом. Министарство културе и информисања позива све заинтеросоване који до сада нису искористили могућност да активно учествују у креирању нацрта, да своје предлоге, сугестије и мишљења упуте путем е-маила predrag.blagojevic@kultura.gov.rs или редовном поштом, најкасније до 15. децембра ове године.

Преиспитивање одрживости модела установа културе од националног значаја

Датум: 02.12.2014.

Министарство културе и информисања преиспитује оправданост одрживости модела статуса установа културе од националног значаја. Током јавне расправе о Нацрту закона и изменама и допунама закона о култури, статус установа културе од националнног значаја наметнуо се као једно од дискутабилнијих решења у важећој законској регулативи. На основу анализе, Министарство културе и информисања слаже се са оценама да је најспорнији критеријум по коме се додељује овај статус.

Ускладити износе признања за врхунски допринос националној култури са мерама штедње

Датум: 28.11.2014.

Министарство културе и информисања покренуло је 12. новембра процедуру за измену Уредбе о ближим условима и начину доделе признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина.

Слава на Унесковој Репрезентативној листи

Датум: 27.11.2014.

Породична слава увршћена је на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства, што представља први упис културних добара из Србије на ову листу. Одлуку о упису славе донео је Међувладин комитет за заштиту нематеријалног културног наслеђа, на свом редовном заседању одржаном данас у седишту Унеска у Паризу.

Почетак јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама закона о култури

Датум: 24.11.2014.

Министарство културе и информисања покренуло је данас јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама закона о култури, која ће трајати од 24. новембра до 15. децембра 2014. године.

Србија гради европску дигиталну инфраструктуру

Датум: 21.11.2014.

Уз присуство представника Европске комисије и делегација из 15 земаља, у Паризу је ове недеље званично лансиран пројекат европске Дигиталне истраживачке инфраструктуре за уметност и хуманистику (DARIAH), међу чијим оснивачима је и Република Србија.

Cialis Dosage
Cialis Online
Buy Cialis
Cialis Order Online
Buy Cialis Online
Cheap Cialis
Order Cialis Online Buying Cialis Europe Generic Cialis Cialis Dosage Buy Sildenafil Buy Cialis No Prescription