>> Прва седница Програмског савета за селекцију програма/пројеката у области културе и уметности чија је реализација планирана у Културном центру Србије у Пaризу у 2015. години - Oтворени позив за суфинансирање организације и реализације програма представљања савремене српске књижевности на међународним сајмовима књига у 2015. години. - Радионица за отворени позив за суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су подржани од међународних фондова - Нацрт текста закона о изменама и допунама закона о култури-последња фаза - Помоћ Унеска музејима у Аранђеловцу и Параћину - Покренуте јавне расправе о четири нацрта закона - Завршене јавне расправе o Нацрту закона о изменама и допунама закона о култури - Преиспитивање одрживости модела установа културе од националног значаја <<

Актуелности

Прва седница Програмског савета за селекцију програма/пројеката у области културе и уметности чија је реализација планирана у Културном центру Србије у Пaризу у 2015. години

Датум: 26.01.2015.

Програмски савет за селекцију програма/пројеката у области културе и уметности чија је реализација планирана у Културном центру Србије у Пaризу у 2015. години одржаће прву седницу у уторак, 27. јануара 2015. године, са почетком у 10 часова.

Oтворени позив за суфинансирање организације и реализације програма представљања савремене српске књижевности на међународним сајмовима књига у 2015. години.

Датум: 21.01.2015.

Министарство културе и информисања објавило је Oтворени позив за суфинансирање организације и реализације програма представљања савремене српске књижевности на међународним сајмовима књига у 2015. години.

Радионица за отворени позив за суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су подржани од међународних фондова

Датум: 30.12.2014.

Министарство културе и информисања организује Радионицу за отворени позив за суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су подржани од међународних фондова Датум и место одржавања: 29. јануар 2015, Министарство културе и информисања, ул. Влајковићева бр. 3, Београд, Прес сала први спрат

Нацрт текста закона о изменама и допунама закона о култури-последња фаза

Датум: 26.12.2014.

Нацрт текста закона о изменама и допунама закона о култури представља последњу фазу у његовој изради тако да су у исти интегрисане измене и допуне настале на основу примедби и сугестија заинтересованих грађана и правних лица током јавне расправе која је на основу Закључка Одбора за јавне службе Владе трајала од 24. новембра до 15. децембра ове године.

Помоћ Унеска музејима у Аранђеловцу и Параћину

Датум: 16.12.2014.

Министарство културе и информисања у сарадњи са Унеском обезбедило је средства за санацију музеја у Аранђеловцу и Параћину оштећених у мајским поплавама. Новчани износ од 4,1 милиона динара Унеско је донирао из Програма партиципације за 2013-2014 годину.

Покренуте јавне расправе о четири нацрта закона

Датум: 09.12.2014.

Министарство културе и информисања покренуло је јавнe расправe о Нацрту закона о архивској грађи и архивској служби, Нацрту закона о изменама и допунама закона о библиотечко-информационој делатности, Нацрту закона о изменама и допунама закона о обавезном примерку публикација и Нацрту закона о изменама и допунама закона о старој и реткој библиотечкој грађи које трају од 8. до 29. децембра 2014. године.

Завршене јавне расправе o Нацрту закона о изменама и допунама закона о култури

Датум: 04.12.2014.

Јучерашњом јавном расправом одржаном у Народној библиотеци у Београду завршене су све јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама закона о култури предвиђене Програмом. Министарство културе и информисања позива све заинтеросоване који до сада нису искористили могућност да активно учествују у креирању нацрта, да своје предлоге, сугестије и мишљења упуте путем е-маила predrag.blagojevic@kultura.gov.rs или редовном поштом, најкасније до 15. децембра ове године.

Преиспитивање одрживости модела установа културе од националног значаја

Датум: 02.12.2014.

Министарство културе и информисања преиспитује оправданост одрживости модела статуса установа културе од националног значаја. Током јавне расправе о Нацрту закона и изменама и допунама закона о култури, статус установа културе од националнног значаја наметнуо се као једно од дискутабилнијих решења у важећој законској регулативи. На основу анализе, Министарство културе и информисања слаже се са оценама да је најспорнији критеријум по коме се додељује овај статус.

Cialis Dosage
Cialis Online
Buy Cialis
Cialis Order Online
Buy Cialis Online
Cheap Cialis
Order Cialis Online Buying Cialis Europe Generic Cialis Cialis Dosage Buy Sildenafil Buy Cialis No Prescription