Именована Комисија за утврђивање репрезентативности удружења у култури


Датум: 24.03.2017.

Министар културе и информисања Владан Вукосављевић именовао је Комисију за утврђивање репрезентативности удружења у култури, чији су чланови предложени из различитих области културног стваралаштва на основу Правилника о саставу и начину рада комисије за утврђивање репрезентативности удружења у култури и о ближим условима и начину утврђивања и престанка статуса репрезентативног удружења у култури, у складу са Законом о култури.

Задатак Комисије је да установи која удружења, након усвајања Закона о изменама и допунама Закона о култури  у фебруару 2016. године, задовољавају услове прописане законом и одговарајућим подзаконским актом за стицање статуса репрезентативног удружења. Поред тога, Комисија има обавезу да министру културе и информисања поднесе образложен предлог о додели репрезентативног статуса удружењима у култури.

Удружења која задовољавају услове прописане законом и одговарајућим подзаконским актом могу Комисији поднети захтев за доделу репрезентативног статуса. Све информације о документацији коју удружења треба да приложе уз захтев за доделу репрезентативног статуса могу се наћи на сајту Министарства културе и информисања.

 

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic