Дан библиотекара Србије


Датум: 14.12.2017.

Министарство културе и инфомисања честита Дан библиотекара Србије свим запосленима у овом најразуђенијем сегменту нашег културног система.

Истичемо да са повишеном пажњом и бригом реагујемо на појаве у више средина у Србији, чија је последица промена статуса културних установа и вештачко спајање културне делатности са другим, удаљеним делатностима.

Чак и потреба рационализације у јавном сектору не може да оправда организациона решења која би нарушила или отежала делатност установа културе, нарочито оних са успешним дугогодишњим стажом.

За локалне културне средине представља корак уназад уколико се установа културе сједини са установом за спортску делатност, или се општинској библиотеци придодају послови туризма, што се коси и са Законом о библиотечкој делатности који обавезује јединице локалне самоуправе да оснују локалне библитоеке као самосталне установе.

Изостајање доследне примене Закона библиотечко-информационој делатности у његовим темељним одредбама, као што је одредба о самосталној библиотеци као јавној установи, делује врло неповољно на остваривање матичних функција и угрожава развој и функционисање јединственог библиотечко-информационог система Србије.

Напомињемо да су библиотеке, у већини мањих средина, једине установе културе и једина места где грађани могу да остварују своја, Уставом загарантована права на образовање и партиципацију у културним манифестацијама.

И у случајевима када су установе културе у надлежности локалне самоуправе, Министарство културе и информисања у значајном обиму помаже програмске и друге потребе, јер често локални буџети подмирују само трошкове плата и текућег одржавања.

Локалне средине су основа укупног културног развоја и апелујемо и на Министарство за државну управу и локалну самоуправу, као и на локалне власти, да заједно учинимо потребне мере да се рад установа културе и културни живот у свим срединама подстакне и да се, у оквиру неопходних промена, изнађу целисходна решења.  

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic