Дани европске баштине 2015. године „Стари и традиционални занати – очување и одржање“

  •  
  •  


Датум: 28.04.2015.

Дани европске баштине, програм Савета Европе и Европске комисије, у Европи трају већ 23, а у Србији 13 година. Разлог за успешност овог програма је препознавање значаја културног наслеђа, које представља корене из којих црпимо осећај идентитета и припадности, како једној ужој заједници, тако и широј, европској заједници, а кроз богатство разноликости настало вишевековним контактима, утицајима и разменама између народа и култура.

Као и сваке године, избором теме којом ће бити обележени Дани европске баштине, жеља нам је да ширу јавност подстакнемо на размишљање о вредности наслеђа и значају његовог очувања, али и покренемо низ конкретних акција којима  бисмо допринели његовој заштити.

Овогодишња тема којом ће бити обележени Дани европске баштине у Србији је „Стари и традиционални занати – очување и одржање“.

Стари занати, као одраз традиционалних знања, имају изузетно важно место у осликавању нематеријалног и материјалног богатства културe једног народа. Исто тако, они су у прошлости, кроз размену и промет занатских производа доприносили културним и цивилизацијским прожимањима и повезивањима међу народима.

Као и у највећем броју европских земаља, тако су и код нас стари занати, услед развоја науке и технологије и масовне индустријске производње, пред потпуним гашењем, а неки су већ потпуно угашени. Како би се очували занати који су до данас опстали, а као крајњи циљ и одржали, потребне су организоване акције на свим нивоима. Исто тако потребно је сагледавање заната са више аспеката: аспекта културног наслеђа, како нематеријалног, тако и материјалног, уметничког, али и економског.

Надамо се да ћемо током овогодишњих Дана европске баштине покренути нека од важних питања, усмерених на стварање услова за очување занатских вештина и знања, подстицање њихове одрживости и пре свега препознавање и вредновање њиховог значаја у локалним срединама и међу самим носиоцима.   

 

                            

 

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic