Отворен позив за подношење Европских прича о наслеђу


Датум: 04.04.2019.

Обавештавамо вас да је отворен позив за подношење Европских прича о наслеђу, који расписује Савет Европе у оквиру Дана европске баштине.

Позив за Европске приче о наслеђу има за циљ да идентификује европску димензију културног наслеђа специфичних локалитета и заједница. Односи се на прошле или постојеће „приче“ које би организације и/или институције волеле да поделе и потенцијално развију у пројекте који ће допринети развоју заједнице.

Позив за Европске приче о наслеђу је успешно покренут у оквиру обележавања Европске године културног наслеђа 2018. године са жељом да се обележавање Европске године културног наслеђа настави и након 2018. године.

Позив је отворен и за добитнике Награде Европске Уније за културно наслеђе/Награде Европа Ностре, али и све институције и организације које су носиле ознаку Европског наслеђа (European Heritage Label).

Један од главних циљева позива јесте да подстакне заједнице да сакупљају приче о својим пројектима, иницијативама и активностима и да се њихов допринос препозна на два начина: промовисањем прича и додељивањем награде од 10 000 евра најбољим причама.

Рок за предају прича је четвртак, 18. април 2019. године , а формуларе за пријаву, као и услове за учешће, можете нађи на линку: http://www.europeanheritagedays.com/Story/. Пријаве се подносе директно Савету Европе преко интренет странице Дана европске баштине.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic