Позитивна оцена за текст Нацрта закона о Меморијалном центру „Старо сајмиште“


Датум: 19.09.2019.

Нацрт закона о Меморијалном центру „Старо сајмиште“ позитивно је оцењен од стране уже стручне јавности током презентације коју је у Министарству културе и информисања одржала Радна група Владе за израду Нацрта.

Презентацији су присуствовали представници академске заједнице, установа културе, научних института, невладиног сектора, Савеза јеврејских општина Србије, и представници Националног савета ромске националне мањине.

Присутнима је представљен концепт будућег меморијалног центра, као установe културе на републичком нивоу, која би била посвећена култури сећања на жртве и историјске догађаје који су се десили на простору културног добра „Старо сајмиште“, односно простору нацистичког логора „Јеврејски логор Земун“ и „Прихватног логора Земун“. Овсновна делатност Меморијалног центра „Старо сајмиште“ биће прикупљање, чување, излагање, истраживање и презентовање архивске, филмске и музејске документације и грађе која је везана за жртве и ове историјске догађаје. Планирано је да се будући Центар бави и истраживачко-едукативном делатношћу али и организацијом манифестација којима се негује сећање на жртве „Јеврејског логора Земун“ и „Прихватног логора Земун“  и „Јеврејски пролазни логор Београд-Топовске шупе“. Меморијални центар „Старо сајмиште“ обављаће и послове у вези са реконструкцијом, адаптацијом и уређењем постојећих аутентичних објеката у простору Меморијалног центра.

Нацрт закона се налази у фази финалног усаглашавања а стручна јавност, али и представници жртава позитивно су оценили текст Нацрта.

Планирана динамика је да јавна расправа почне у октобру када ће бити прилика да се и шира јавност упозна са предложеним законским решењем.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic