Преиспитивање одрживости модела установа културе од националног значаја


Датум: 02.12.2014.

Министарство културе и информисања преиспитује оправданост одрживости модела статуса установа културе од националног значаја. Током јавне расправе о Нацрту закона и изменама и допунама закона о култури, статус установа културе од националнног значаја наметнуо се као једно од дискутабилнијих решења у важећој законској регулативи. На основу анализе, Министарство културе и информисања слаже се са оценама да је најспорнији критеријум по коме се додељује овај статус.

Постојећи систем доделе, према коме је статус установе од националног значаја стекло 60 правних субјеката, не дозвољава остваривање бенефиција у виду приоритетног финансирања, имајући у виду јасно прецизирана правила учешћа и критеријуме избора пројеката на јавном конкурсу.

Као и у случају доделе признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина, услед бројних нелогичности у процесу одлучивања, статус установе културе од националног значаја добиле су установе које имају различите осниваче, па чак и оне које формално-правно нису институције, што указује да нема  јасног оправдања за доделу статуса.

Министарство културе и информисања користи прилику да се захвали свима који су до сада узели учешће у процесу јавне расправе о Нацрту закона о измена и допунама закона о култури и својим предлозима допринели јаснијем сагледавању оквира за доношење оптималних законских норми у сфери културе.

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic