РЕГИОНАЛНИ ОКРУГЛИ СТО: „УЛОГА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ПРОЦЕСУ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА“

  •  
  •  


Датум: 10.04.2019.

Министарство културе и информисања и Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) организовали су регионални округли сто под називом „Улога локалне самоуправе у процесу дигитализације културног наслеђа“. Ова активност реализује се у оквиру Пројекта „Институционална подршка СКГО – трећа фаза” који подржава Влада Швајцарске.

На округлом столу у Министарству културе и информисања говорило се о новом Правилнику о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа којим се уређују  задаци, послови, стандарди и процеси дигитализације културног наслеђа, покретних и непокретних културних добара, нематеријалног културног наслеђа и добара који уживају претходну заштиту. Овим правилником су установе културе, које су у надлежности локалне самоуправе, добиле јасна упутства како да се културно наслеђе сачува у дигиталном облику и да буде доступно грађанима локалне заједнице. Било је говора и о е-управи у контексту надлежности локалне самоуправе у области културе, а била је представљена и методологија израде планова за дигитализацију. Циљ округлог стола био је и да се, кроз дијалог представника републичких и локалних власти, отвори дискусија о заједничким циљевима и задацима везаним за дигитализацију културног наслеђа у локалној заједници. Кроз отворен међуинституционални дијалог анализиране су постојеће улоге и одговорности у овој области, мапирани изазови, предложена могућа решења и дефинисани заједнички циљеви и будуће активности.

Поздравну реч имали су Дејан Масликовић, помоћник министра у Министарству културе и информисања и Mаја Кнежевић Ромчевић, секретарка Одбора за образовање, културу, омладину и спорт Сталне конференције градова и општина. Правни оквир за дигитализацију културног наслеђа и израду планова и програма представио је Дејан Масликовић, помоћник министра МКИ, Правни оквир Е-управе образложила је Светлана Јовановић, виши саветник у Кабинету председника Владе, а Смернице за дигитализацију културног наслеђа Наталија Вуликић, информатичар у Музеју Војводине.

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic