Предлог за материјалну помоћ самосталним уметницима


Датум: 15.04.2020.

Имајући у виду различите реакције, анализе и предлоге у јавности у вези са тренутним положајем самосталних уметника, Министарствo културе и информисања упутило је данас Влади Републике Србије предлог конкретних мера за привремено превазилажење ефеката које криза настала у условима пандемијe Covid-19 има на материјални положај самосталних уметника, а узимајући у обзир и решења која су с тим у вези друге земље примениле.

Мере би се, према том предлогу, састојале у помоћи у износу од по 30.000 динара месечно, у наредна три месеца, која би била уплаћена на рачуне репрезентативних удружења у култури ради даље дистрибуције самосталним уметницима сагласно броју уметника који се воде у евиденцији репрезентативног удружења.

Напомињемо да дистрибутери филмова, приказивачи и продуценти, као привредни субјекти, већ подлежу донетим мерама Владе, те се наведени предлог мера Министарства културе и информисања на њих не односи.

Предложене мере се односе на обезбеђивање егзистенције самосталних уметника као носилаца делатности од општег интереса у култури.

Култура је најзначајнији део нашег националног и државног идентитета и као таква нема мањи значај од осталих привредних грана. Напротив, њен утицај на свеукупни економски, друштвени и привредни развој је немерљив. Ефекти помоћи самосталним уметницима превазилазе износ средстава који би требало определити.

С обзиром на наведено, Министарство културе и информисања изражава очекивање да ће се предложене мере узети у разматрање.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic