Србија и Хрватска о повраћају културних добара


Датум: 26.03.2015.

Мешовита српско-хрватска међудржавна комисија за повраћај културних добара одржала је састанак у Осијеку поводом прецизирања конкретног договора о повраћају културних добара у Хрватску у 2015. години. Закључено је да су створени услови за повраћај укупно 533 предмета археолошке збирке Музеја у Книну, која су привремено смештена у Народном музеју у Београду, као и архивске грађе из Вуковара која је привремено смештена у Архиву Војводине. Повраћај ових предмета предвиђен је крајем маја.

Предмети који ће бити враћени у Книн потичу са локалитета Долина, Полача, Врпоље, Марковац и Бурнум. Постигнут је договор и да се прихвати захтев породице Десница, тако да се у што краћем року наследницима омогући повраћај уметничке и архивске колекције ове породице која се тренутно налази на привременом чувању у Музеју српске православне цркве.

Српска страна није прихватила предлог представника Хрватске да културно благо Српске православне цркве буде смештено у привремене депое у Хрватској. Услов Србије је да културно благо СПЦ мора да буде враћено на место са кога је спасено или да се смести у одговарајуће ризнице СПЦ у Хрватској.

Ово је био први званичан састанак комисије у новом саставу. У фебруару је српски део комисије посетио смештајне и излагачке услове у епархијама Далматинској и Славонској, док је хрватски део комисије претходне недеље обишао депое установа у Србији у којима је смештено куклтурно благо које је предмет повраћаја. У наредном периоду очекују се наставак сарадње и даљи разговори на решавању свих отворених питања.    


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic