СРБИЈА НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ КЊИГА У МОСКВИ


Датум: 02.09.2019.

Србија ће представљањем националног штанда учествовати на 32. Међународном сајму књига у Москви, који ће бити одржан од 4. до 8. септембра 2019.

Главна тема српског наступа биће 810. годишњица од настанка Студеничког типика Светог Саве, као и 800. годишњица од стицања српске црквене самосталности. О новом репрезентативном издању знаменитог списа, објављеном у манастиру Студеница на четири језика, говориће проф. др Маја Анђелковић, са Универзитета у Крагујевцу, један од уредника и приређивача, као и преводилац Светлана Луганска.

Осим на Сајму, Студенички типик биће представљен и у Центру словенских култура, као и у Библиотеци иностране литературе „М. И. Рудомино“.

Као цела ова година у српској култури, наступ Србије на Сајму у Москви би­ће у зна­ку ни­за зна­чај­них го­ди­шњи­ца српских писаца. На­вр­ша­ва се 90 го­ди­на од ро­ђе­ња и 10 го­ди­на од смр­ти Ми­ло­ра­да Па­ви­ћа (1929–2009), 90 го­ди­на од ро­ђе­ња Алек­сан­дра По­по­ви­ћа (1929–1996), 30 годи­на од смр­ти Да­ни­ла Ки­ша (1935–1989), 70 го­ди­на од смр­ти Раст­ка Пе­тро­ви­ћа (1898–1949), 120 го­ди­на од ро­ђе­ња Ра­дета Дра­ин­ца (1899–1943), сто­та је го­ди­шњи­ца од об­ја­вљи­ва­ња пре­крет­нич­ке збир­ке пе­са­ма Ли­ри­ка Ита­ке (1919–2019) Ми­ло­ша Цр­њан­ског.

На московском сајму биће представљена едиција „Сербика“ (преводи савремене српске прозе и поезије) издавачке куће „Скитија“, као и издања „Алетеје“ објављена уз подршку Министарства културе и информисања. Посебно представљање имаће Београдски сајам књига а на програму је и ауторски наступ књижевнице Весне Капор.

Као пратећи програм, у Дому руске дијаспоре „Солжењицин“ биће отворена изложба „Сергеј Соловјов: коњаник и стрипар“ проф. др Ирине Антанасијевић. Округли сто „Савремена књижевност Русије о Србији и Србије о Русији“ биће одржан завршног дана у клубу „Фаланстер“, а учествују књижевници и критичари Борис Купријанов, Владимир Шуригин, Максим Сурков, Јевгеније Баранов, Иван Наумов, Михаил Поликарпов. Цео наступ праћен је и посебним тематским издањима Националне ревије „Србија“ на руском (Сербия на Выставке книги в Москве 2019) и енглеском језику (Serbia at the Moscow International Book Fair 2019).

Поред главних тема националног наступа, посебно је истражена вишевековна перцепција Русије у српској књижевности и Србије у руској. Веома је занимљив и темат о Лазару Србину, „првом кротитељу руског времена“, загонетном учењаку из XV века који је у московском Кремљу направио први механички часовник у историји. Представљени су и савремени књижевници Драган Јовановић Данилов (из Србије) и Берислав Благојевић (из Српске).

Дизајн штанда, продукцију свих пратећих публикација, као и укупну креативу у наступу Србије у Москви, на највећој и најстаријој манифестацији те врсте у Источној Европи и Централној Азији, урадили су „Принцип Прес“ и Национална ревија „Србија“.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic