Србија учествује у програму Креативна Европа


Датум: 03.02.2014.

Одлуком Европске комисије Србија ће учествовати у програму “Креативне Европе”, који се односи на помоћ културном и креативном сектору са буџетом у висини од 1,46 милијарди евра.

Према одлуци донетој 1. фебруара, Србија ће, заједно са још девет земаља које нису чланице ЕУ, учествовати у потпрограму који се односи на културу, и то на већ отвореним конкурсима. Дозволу за учешће у том програму још увек чекају земље као што су Швајцарска, Израел и Мароко.

Нови програм Европске комисије Креативна Европа 2014-2020. за помоћ културном и креативном сектору отворен је 2014. године, замењујући програм за Културу 2007-2013, у којем је Србија партиципирала. Поменути буџет односи се на период од 2014-2020. и биће намењен промоцији уметника, професионалаца у култури као и организацијама које се баве извођачким и визуелним уметностима, кинематографијом, музиком, културним наслеђем као и развојем индустрије видео-игара.

Потпрограм за културу у оквиру Креативне Европе, у коме Србија има право учешћа, обухвата четири конкурса: Европски кооперациони пројекти, Европске платформе, затим Европске мреже и Пројекти књижевних превода.

Министарство културе и информисања обезбедило је финансијска средства за учешће српских уметника и креативаца у програму као и Деск за Креативну Европу, на чијем челу ће бити Димитрије Тадић, саветник у Министарству. Улога Деска биће техничка помоћ апликантима из Србије да конкуришу као, и финансијска помоћ пројектима који буду успешни на конкурсима у 2014. години.

Деск за Креативну Европу

контакт адреса: kreativnaevropa@kultura.gov.rs

контакт телефон: 011 3398 026


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic