У Београду одржана јавна расправа о НАЦРТУ ЗАКОНА О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ и НАЦРТУ ЗАКОНА О ДЕЛАТНОСТИ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

  •  
  •  


Датум: 23.12.2019.

Јавна расправа у форми округлог стола, о НАЦРТУ ЗАКОНА О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ и НАЦРТУ ЗАКОНА О ДЕЛАТНОСТИ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА одржана је данас у Београду у Народном музеју.

У име Министарства културе и информисања јавној расправи у Београду присуствовали су: Милан Јакшић, председник Радне групе за израду Нацрта закона о културном наслеђу, Љиљана Берић, председник Радне групе за израду Нацрта закона о делатности заштите непокретних културних добара, Татјана Бојић Јурић, члан Радне групе (из Министарства културе и информисања), Предраг Благојевић, секретар Радне групе (из Министарства културе и информисања).

Раднe групe за израду Нацрта закона о културном наслеђу и Нацрта закона о делатности заштите непокретних културних добара, образованe решењем Министарства културе и информисања, израдилe су претходно наведенe Нацртe  закона.

Осим чланова Радних група за израду Нацрта закона о културном наслеђу и Нацрта закона о делатности заштите непокретних културних добара, на јавној расправи у Народном Музеју у Београду присуствовали су и представници установа културе, установа заштите културних добара, института, Филозофског факултета, удружења грађана, као и грађани заинтересовани за ову тему.

Присутне је поздравио др Предраг Благојевић, виши саветник у Сектору за културно наслеђе Министарства културе и информисања, а Нацрт закона о културном наслеђу и Нацрт закона о делатности заштите непокретних културних добара презентовали су председници Радних група за њихову израду Милан Јакшић и Љиљана Берић.

Након презентације коју су одржали чланови Радних група, развила се конструктивна расправа која је изазвала велику заинтересованост публике. Најзначајније покренуте теме везане за Нацрте закона односе се, поред оних у вези са процедуром и трајањем јавне расправе, на називе ових Нацрта закона, термине који су њима дефинисани, а посебно на конзервацију, рестаурацију, археолошки резерват, археолошко налазиште, археолошка ископавања, затим на дефинисање статуса Централног института за конзервацију овим законима, доступност документације у вези са културним добрима, предвиђени рок за концесије. Значајне теме биле су и премештање и уклањање непокретних културних добара, казнене одредбе у случају непрекидања радова од стране извођача приликом наиласка на археолошко налазиште, мере заштите, дефинисање Центра за нематеријално културно наслеђе, учешће грађана у заштити културних добара, пренос оснивачких права над установама заштите културних добара на Републику Србију, спровођење надзора за све време док се врше радови на непокретном културном добру. Присутни су били заинтересовани за послове инспекције, питања лиценци за приватни сектор у обављању појединих послова заштите непокретних културних добара, обавезе власника да пријаве добро које ужива претходну заштиту нарочито у археологији, међусобну усаглашеност појединих одредби ова два Нацрта закона. Показали су занимање за то да Унескове листе добрих пракси и друге листе буду наведене у закону.

По окончању јавне расправе, Министарство културе и информисања анализираће сугестије, предлоге и примедбе учесника и сагледати капацитет њиховог доприноса квалитету Нацрта закона, њихову одрживост са основа припадности правном систему и Уставу Републике Србије.

Јавна расправа о Нацрту закона о културном наслеђу и Нацрту закона о делатности заштите непокретних културних добара спроводи се у периоду од 9. децембра 2019. године до 9. јануара 2020. године, а по окончању јавне расправе, Министарство културе и информисања ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о нацртима закона и објавиће га на својој интернет страници и порталу е- управе.

Сви заинтересовани своје примедбе, предлоге и сугестије могу доставити на утврђеним обрасцима за коментаре (које можете преузети на сајту) на e-mail: zakonnasledje@kultura.gov.rs  или поштом Министарству културе и информисања, 11000 Београд, улица Влајковићева број 3.

Нацрт закона, обрасце као и остале информације можете преузети на сајту Министарства културе и информисања, на банеру Јавна расправа.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic