У Новом Саду одржана јавна расправа о НАЦРТУ ЗАКОНА О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ и НАЦРТУ ЗАКОНА О ДЕЛАТНОСТИ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА


Датум: 18.12.2019.

Јавна расправа у форми округлог стола, о НАЦРТУ ЗАКОНА О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ и НАЦРТУ ЗАКОНА О ДЕЛАТНОСТИ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА одржана је данас у Новом Саду у Скупштини Града Новог Сада.

У име Министарства културе и информисања јавној расправи у Новом Саду присуствовали су: Милан Јакшић, председник Радне групе за израду Нацрта закона о културном наслеђу, Љиљана Берић, председник Радне групе за израду Нацрта закона о делатности заштите непокретних културних добара, Татјана Бојић Јурић, члан Радне групе (из Министарства културе и информисања), Предраг Благојевић, секретар Радне групе (из Министарства културе и информисања).

Раднe групe за израду Нацрта закона о културном наслеђу и Нацрта закона о делатности заштите непокретних културних добара, образованe решењем Министарства културе и информисања, израдилe су претходно наведенe Нацртe  закона.

Осим чланова Радних група, на јавној расправи присуствовали су и представници Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, Градске управе за културу града Новог Сада, установа културе, установа заштите културних добара, галирије, удружења грађана, туристичке организације и медији.

Присутне је поздравио Станислав Радуловић, в.д. подсекретара Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским  заједницама, затим др Предраг Благојевић, виши саветник у Сектору за културно наслеђе Министарства културе и информисања, а Нацрт закона о културном наслеђу и Нацрт закона о делатности заштите непокретних културних добара презентовали су председници радних група за њихову израду: Милан Јакшић и Љиљана Берић.

Након презентације коју су одржали чланови радних група, развила се конструктивна расправа која је изазвала велику заинтересованост публике. Најзначајније теме везане за ове нацрте закона односе се на поштовање решења из Закона о одређивању надлежности АП Војводине, статус Централног института за конзервацију у погледу утврђивања надлежности у закону, заступљеност представника установа заштите из АП Војводине у Радним групама, одобрење за коришћење имена и лика културних добара у комерцијалне сврхе. Постављена су питања спровођења надзора за време вршења радова на непокретном културном добру, послова инспекције, дефиниције археолошких налазишта, питања лиценци за приватни сектор у обављању појединих послова заштите непокретних културних добара. Тема су била и културна добра у опасности, дефиниције непокретних културних добара, термина у законима, затим ослобађање од пореза и пореске олакшице у вези са заштитом културних добара, учешће цивилног сектора у предлагању утврђивања културних добара, али и у другим сегментима заштите културних добара, као и прописивање кривичне одговорности за сопственике који оштете или униште културно добро и др.

По окончању јавне расправе, Министарство културе и информисања анализираће сугестије, предлоге и примедбе учесника и сагледати капацитет њиховог доприноса квалитету Нацрта закона, њихову одрживост са основа припадности правном систему и Уставу Републике Србије.

Јавна расправа о Нацрту закона о културном наслеђу и Нацрту закона о делатности заштите непокретних културних добара спроводи се у периоду од 9. децембра 2019. године до 9. јануара 2020. године, а по окончању јавне расправе, Министарство културе и информисања ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о нацртима закона и објавиће га на својој интернет страници и порталу е- управе.

Сви заинтересовани своје примедбе, предлоге и сугестије могу доставити на утврђеним обрасцима за коментаре (које можете преузети на сајту) на e-mail: zakonnasledje@kultura.gov.rs  или поштом Министарству културе и информисања, 11000 Београд, улица Влајковићева број 3.

Нацрт закона, обрасце као и остале информације можете преузети на сајту Министарства културе и информисања, на банеру Јавна расправа.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic