Започета имплементација јединственог информационог система у музејима у Србији


Датум: 29.01.2018.

Историјски музеј Србије, у сарадњи са Министарством културе и информисања, угостио je директоре националних, регионалних и завичајних музеја у којима ће се током 2018. године имплементирати јединствени информациони систем.

Присутнима су се, том приликом, обратили помоћник министра за сектор развоја дигиталне истраживачке инфраструктуре у области културе и уметности Дејан Масликовић, директорка Народног музеја у Београду Бојана Борић Брешковић, музејски саветник у Историјском музеју Србије Слађана Бојковић и информатичар у Музеју Војводине Наталија Вуликић, док је скупу присуствовала помоћница министра за заштиту наслеђа Данијела  Ванушић.

Посао имплементације јединственог информационог система у музејима Влада Републике Србије поверила је Историјском музеју Србије, а организацијом овог скупа започета је прва фаза пројекта која ће се до краја марта спровести у 15 музеја.

Министарство културе и информисања спровело је низ активности којима су евидентирани и подржани у развоју и имплементацији информациони системи у  заводима за заштиту споменика, архивима и музејима. Планирано је до краја 2018. године буду оперативни: електронски регистар непокретних културних добара (имплементиран и оперативан на нивоу свих завода у Републици Србији ), систем управљања дигитализацијом и база архивскe грађе (оперативан у свим архивима у РС) и информациони систем за музеје (оперативан у око 70 музеја обухваћених Решењем о уметничко-историјској и територијалној надлежности).

Народни музеју Београду, Музеј жртава геноцида, Позоришни музеј, Музеј града Београда биће обухваћени овим пројектом крајем 2018. и почетком 2019, са завршетком реализације до половине 2019. године.

Потписивањем протокола Протоколом о пословно-техничкој сарадњи коју је Историјски музеј Србије потписао са Музејем Војводине дефинисана је улога Музеја Војводине као партнера у реализацији пројекта дигитализације покретног наслеђа.

Директорка Народног музеја у Београду Бојана Борић Брешковић указала је на неопходност спровођења процеса дигитализације у музејима и имплементацији јединственог информационог система. Такође је истакла улогу Народног музеја у одабиру информационог система и осврнула са на претходна искуства која нису била лоша, али нису успела у имплементацији.

Имплементација јединственог информационог система подразумева конфигурисање опреме и прилагођавање информационог система потребама сваког појединачног музеја, радионице за обуку корисника за рад у информационом систему (администратор, корисник/кустос, конзерватор) и администрирање, ажурирање и бекаповање података.

По инсталирању информационог система у музејима ће се спровести и радионице за обуку крајњих корисника за рад у програму.

Радионице „један на један“ (историчар–историчар, археолог–археолог, етнолог–етнолог итд.) обављаће се на сваком корисничком месту и за то време кустоси, документаристи и конзерватори, уз увид у стари начин вођења музејске документације (стари картон), пролалиће кроз оне модуле информационог система везаног за његово радно место. Најмање једно лице из музеја у којем се спроводи обука биће задужено за администрацију базе података и оно ће се додатно обучити за рад у коришћењу основних процедура у креирању бекапа базе података, права приступа, збирки/одељења/одсека и др.

У току 2018. године у рад ће бити пуштен и национални агрегатор који ће омогућити да се одређени подаци учине доступни широј домаћој и страној јавности.

Имајући у виду да су оба пројекта представљају приоритет не само Министарства културе и информисања него и Владе Србије, Масликовић је напоменуо да је неопходно обавити ефикасну имплементацију информационог система у музејима и унос података у базу.

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic