Документа и прописи

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о култури | Преузмите документ

Радна група за припрему Нацрта закона о изменама и допунама закона о култури, коју је формирао Mинистар културе и информисања, израдила је радну верзију Нацрта закона о изменама и допунама закона о култури.

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама закона о култури спроводи се од 29. марта до 22. априла 2019. Године. Након завршетка јавне расправе Министарство културе и информисања анализираће сугестије, предлоге и примедбе учесника у јавној расправи и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона и објавиће га на својој интернет страници и порталу е- управе.

Сви заинтересовани, своје коментаре могу доставити поштом Министарству културе и информисања 11000 Београд, улица Влајковићева број 3, са назнаком  „За Нацрт закона о изменама и допунама закона о култури ”, или на електронску адресу: predrag.blagojevic@kultura.gov.rs

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic