Документа и прописи

Јавна расправа о Нацрту закона о архивској грађи и архивској служби | Преузмите документ

Радна група за израду Нацрта закона о архивској грађи и архивској служби, коју је решењем формирао министар културе и информисања, израдила је радну верзију претходно наведеног акта.

Јавна расправа о Нацрту закона о архивској грађи и архивској служби спроводи се од 8. до 29. децембра 2014. године, а по окончању јавне расправе Министарство културе и информисања сачиниће верзију Нацрта закона о архивској грађи и архивској служби коју ће упутити надлежним министарствима на мишљење.

Сви заинтересовани своје коментаре могу доставити поштом Министарству културе и информисања 11000 Београд, улица Влајковићева број 3, са назнаком  „За Нацрт закона о архивској грађи и архивској служби”, или путем обрасца за коментаре, на е-пошту: nevenka.mihajlovic@kultura.gov.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic