ДОПУНА КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ JАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2015. ГОДИНИ

Измена главе II Конкурса за суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања објављеног у дневном листу „Политика” дана 5. септембра 2015. године.

Глава II  се мења и гласи:

   II  ПРАВО УЧЕШЋА

На Конкурсу може учествовати:

  1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Правилником о документацији која се прилаже у поступку регистрације медија у Регистар медија (Сл.гласник РС, број 126/14);
  2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства од Министарства намењена пројектном суфинансирању, а нису у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Издавач више медија, нема право учешћа на Конкурсу са медијем чији је пројекат подржан на Конкурсу за суфинансирање производње медијских садржаја Министарства културе и информисања у 2015. години.

Право учешћа на Конкурсу нема правно лице односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја чији је пројекат подржан на Конкурсу за суфинансирање производње медијских садржаја Министарства културе и информисања у 2015. години.

Учесник конкурса се не може јавити са истим пројектом који је одбијен на неком од претходних конкурса Министарства у 2015. години.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Максимални износ који се одобрава по пројекту је 4.500.000,00  динара, а најмањи износ који се одобрава је 450.000,00 динара.

Учесник Конкурса коме су додељена средства за пројекат од Министарства, може у току исте календарске године да учествује са истим пројектом на конкурсима расписаним на осталим нивоима власти, с тим да укупно додељена средства не прелазе 80% вредности пројекта.           

Услед измене главе II продужава се рок за подношење пријава на Конкурс са 20. септембра на 30. септембар 2015. године.

ТЕКСТ КОНКУРСА:  http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi/-k-o-n-k-u-r-s-za-sufinansiranje-projekata-proizvodnje-medijskih-sadrzaja-iz-oblasti-javnog-informisanja-u-2015--godini

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic