Измена решења о образовању и именовању Комисије за утврђивање предлога за доделу посебних признања уметницима, односно стручњацима у култури за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи («Службени гласник РС», број 79/2005)  министар доноси

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА

о образовању и именовању Комисије за утврђивање предлога за доделу посебних признања уметницима, односно стручњацима у култури за врхунски допринос националној култури, односно култури националних  мањина

1. МЕЊА СЕ Решење  о образовању и именовању Комисије за утврђивање предлога за доделу посебних признања уметницима, односно стручњацима у култури за врхунски допринос националној култури односно култури националних мањина број: 119-01-145/2012-03 од 19. новембра 2012. године, тако што се мења тачка 3. и гласи:

             У Комисију се именују:

  • мр Бојана Борић Брешковић, археолог;
  • Тихомир Станић, филмски глумац;
  • Јован Колунџија, виолиниста;
  • Миодраг Радовановић, глумац
  • Живорад Ајдачић, редитељ и драмски писац;
  • Виктор Шећеровски, песник, есејиста;
  • Звонко Петковић, дипломирани архитекта, конзерватор;

2.  У осталим деловима Решење  о образовању и именовању Комисије за утврђивање предлога за доделу посебних признања уметницима, односно стручњацима у култури за врхунски допринос националној култури односно култури националних мањина број: 119-01-145/2012-03 од 19. новембра2012. године, остаје непромењено.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Министарство културе и информисања расписало је Јавни позив за подношење предлога за доделу Признања уметницима, односно стручњацима у култури за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина који је објављен у дневном листу „Политика“ 26.9.2012. и на сајту Министарства. Јавни позив је трајао до 26.10.2012. године. У циљу реализације овог Јавног позива а у складу са Уредбом о ближим условима и начину доделе признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина, образована је и именована Комисија Решењем о образовању и именовању Комисије за утврђивање предлога за доделу посебних признања уметницима, односно стручњацима у култури за врхунски допринос националној култури односно култури националних мањина број: 119-01-145/2012-03 од 19. новембра 2012. године. У међувремену је дописом број: 119-01-145/2012-03 од 26.11.2012, члан Комисије, Светислав Божић, композитор, обавестио министарство да неће бити у могућности да учествује у раду Комисије, те је стога одлучено да се именује Јован Колунџија, виолиниста као нови члан Комисије за област МУЗИКА (СТАВРАЛАШТВО, ПРОДУКЦИЈА, ИНТЕРПРЕТАЦИЈА).


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic