Конкурс за откуп публикација објављених 2011. године за потребе јавних библиотека на територији Републике Србије

КОНКУРС

за откуп публикација објављених 2011. године за потребе јавних библиотека на територији Републике Србије

Конкурс се расписује на основу члана 76.Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09)и Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 57/10).

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу спроведеног Конкурса за откуп публикација објављених 2011. године за потребе јавних библиотека на територији Републике Србије, министар културе, информисања и информационог друштва  донео је Одлуку о додели средстава издавачима (бр. 650-00-226/2012-03 од 09.04.2012. године). Распоред слања публикација  библиотекама издавачи ће добити од Народне библиотеке Србије.

Министарство културе, информисања и информационог друштва ће са сваким издавачем наведеним у Одлуци потписати Уговор којим се одређују међусобне обавезе уговорних страна. Да би издавач остварио право на уплату средстава, Министарству мора доставити, најкасније до 01.07.2012. године,  следеће:

1.ПТТ отпремницу са јасно назначеним адресама библиотека и датумом слања;

2. профактуру са назначеним насловима и количином испоручених публикација, по ценама које су одређене конкурсним условима (ако издавач нема довољан број публикација доставиће профактуру са измењеним износом);

3.потврде библиотека да су примиле тражене публикације у количини коју су требовале на откупу

 

Чланови Комисије:

  • Душан Иванић
  • Вељко Брборић
  • Јован Попов
  • Илдико Ердеи
  • Александра Вранеш


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic