КОНКУРС ЗА ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА 56. МЕЂУНАРОДНОМ БИЈЕНАЛУ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ У ВЕНЕЦИЈИ 2015. ГОДИНЕ

ОПШТИ КОНКУРСНИ УСЛОВИ

 

01. РАСПИСИВАЧ

У име Министарства културе и информисања Републике Србије 

Музеј савремене уметности и ''Фондација Музеја савремене уметности'' 

(у даљем тексту: Реализатор)

 

02. КАРАКТЕР КОНКУРСА

Карактер конкурса :  

Конкурс је републички. 

Према врсти конкурс је општи и позивни,  неанонимни.

Према задатку конкурс је идејни, концептни.  

Према облику конкурс је двостепени.

 

03. ЦИЉ КОНКУРСА И КОНКУРСНИ ЗАДАТАК

Циљ конкурса је осмишљавање пројекта за представљање Републике Србије на 56. Међународном бијеналу савремене уметности у Венецији, од 9. маја до 22. новембра 2015. године у павиљону Републике Србије, „Србија“ у Ђардинима, имајући у виду исказ новог уметничког директора Бијенала, Оквуи Енвезора (Окwуи Енwезор):

Ниједан догађај или изложба у савременој уметности не постоји континуирано на раскршћу историјских промена кроз поља уметности, политике, технологија, и економије, као што је Бијенале у Венецији. Бијенале је идеално место за истраживање свих ових дијалектичких поља, а сама институција Бијенала биће извор инспирације у планирању Изложбе.“  

Пројекат Националне презентације је обавезни део конкурсног предлога. 

Полазећи од чињенице да је Бијенале у Венецији једна од најзначајнијих међународних манифестација савремене уметности која подразумева високе стандарде продукције, репрезентације и комуникације, Савет је утврдио одговарајуће критеријуме којима ће се руководити при избору националног пројекта. Критерији укључују уметнички квалитет и иновативност радова, јасан и актуелан концепт, одговарајуће просторно решење поставке, техничку изводљивост, комуникативност са публиком и финансијску рационалност. Пројекти који не одговоре на ове критеријуме неће се узимати у разматрање. http://www.labiennale.org/en/art/index.html

 

04. КРИТЕРИЈУМИ КОНКУРСА

Пројекат треба да садржи предлог идејног решења, финансијских пројекција и предлог концепта поставке, у складу са постављеним премисама Програмског савета за наступ Републике Србије, као и уметничког директора Бијенала савремене уметности.

Позив се упућује кустосима/ уметницима/ ауторским тимовима.

Програмски савет упутиће и директан позив одређеним ауторима да се јаве на конкурс, у складу са Општим критеријумима конкурса. 

О резултатима конкурса одлучиваће Програмски савет, именован од стране Министарства културе и информисања Републике Србије.

 

05. УСЛОВИ КОНКУРСА

Предајом рада учесници прихватају пропозиције овог конкурса.

Предложени кустоси / уметници / ауторски тимови, могу бити са независне сцене као и из институција културе, имајући првенствено у виду њихово искуство и претходни рад.

Кустоси могу изабрати једног или више уметника, а уметници морају предложити кустоса са којим би сарађивали, уз претходно добијену сагласност.

 

06. ПРЕДАЈА КОНКУРСНОГ ПРОЈЕКТА

Целокупна документација шаље се у електронском облику на адресу: bijenaleve2015@gmail.com 

најкасније до понедељка, 20. октобра 2014. године до 10,00 часова.

Истовремено, учесници конкурса ће своје радове, неанонимно, у запечаћеном омоту са назнаком: „за Конкурс - представљање Р. Србије на 56. Међународној изложби савремене уметности у Венецији 2015“, доставити непосредно на адресу: МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ, Ботићева 8, 11000 Београд у истом року, или путем поште на адресу: Музеј савремене уметности, Ушће 10, блок 15, 11070 Нови Београд, при чему је веродостојна потврда (жиг поште) о благовременом слању пошиљке.   

Радови који буду предати или стигну после наведеног рока неће се разматрати.

 

Напомена:

На сајту Реализатора/Министарства налази се листа обавезне документације коју учесници подносе на конкурсу. На сајту се налази и пријавни формулар, табела и тлоцрт павиљона који се могу преузети током трајања конкурса.

 

07. КОНКУРСНИ РОКОВИ

Конкурс почиње да тече од среде, 24. септембра 2014. године.

Крајњи рок за предају радова је понедељак, 20. октобар 2014. године до 10,00 часова.

Додатне информације могу се добити на сајту Музеја савремене уметности www.msub.org.rs и Министарства културе и информисања  као и на телефоне: 011/ 3676092 (МСУ) и 011/ 3398 175 (Министарство).

Програмски савет ће након завршетка конкурса, направити ужи избор најквалитетнијих пројеката, с тим да ће одабрани аутори/ауторске групе имати додатно време за припрему презентације и интервјуа, који ће бити обављени у периоду од 1-5. новембра 2014. године. Имена одабраних аутора/ауторских група као и коначни резултати, биће објављени на сајту Музеја савремене уметности и Министарства.

 

8. ЖИРИ – ПРОГРАМСКИ САВЕТ 

Жири конкурса чине чланови Програмског савета представљања Републике Србије на 56. Бијеналу савремене уметности у Венецији 2015. године:

Председник:

Јован Деспотовић, Музеј савремене уметности, Београд

Чланови:

Мрђан Бајић, Факултет ликовних уметности, Београд

Миа Давид Зарић, Културни центар Београда, Београд

Дејан Сретеновић, Музеј савремене уметности, Београд

Јасмина Чубрило, Филозофски факултет, Београд

 

9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Жири ће пристигле пројекте вредновати према следећим критеријумима :

-уметнички квалитет и иновативност

-концепт пројекта

-архитектура и дизајн поставке

-техничка изводљивост при реализацији

-финансијска рационалност (уклапање у предвиђени буџет) 

-комуникативност пројекта 

 

10. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗАБРАНОГ ПРОЈЕКТА

Првопласирани конкурсни пројекат представља основу за презентацију Републике Србије на 56. Међународној изложби савремене уметности у Венецији 2015. године.

Институција - реализатор наступа Србије на 56. Бијеналу савремене уметности у Венецији је Музеј савремене уметности у Београду (у даљем тексту: Реализатор).

 

11. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ АУТОРА ИЗАБРАНОГ ПРОЈЕКТА

Сва ауторска права задржава аутор конкурсног пројекта. Аутор је дужан да поштује услове расписа и Општих конкурсних услова у погледу реализације пројекта, након завршетка Конкурса. Ауторске групе треба да овласте једног представника, за све даље контакте око реализације пројекта. Одабрани аутор /ауторска група мора да се уклопи у финансијски план и динамику реализације коју одређује Реализатор.

Одабрани аутор / ауторска група треба да се сагласи са евентуалним примедбама и сугестијама Програмског савета. Сагласност даје аутор или овлашћени представник ауторске групе који се и обавезује да ће се придржавати усвојеног концепта.

Након избора рада, биће потписан и посебан уговор између аутора и Реализатора.

Аутор/ауторска група је у обавези да реализује свој пројекат.

 

12. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 

Учесници конкурса треба да се уклопе у следећа планирана средства у укупном износу до 10.000.000,00 динара (бруто) за следеће ставке (дате табеларно):

- продукцију и постпродукцију пројекта (технички опис, опис израде и рокови, детаљан предрачун за реализацију)

- поставку и опремање изложбе (технички опис, интервенције у простору, техничка и друга опрема за поставку)

- трошкове штампања каталога (уз синопсис каталога)

- транспортне трошкове

- хонораре (кустоса/уметника, стручних сарадника) 

 

13. ПЛАНИРАНИ ТЕРМИНИ

 

Трајање 56. Бијенала савремене уметности у Венецији 2015. године

09. мај - 22. нов. 2015. (вернисаж 06. - 08. мај 2015.)

Динамику реализације одређује Реализатор - Музеј савремене уметности.

 

14. ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛ

Изабрани ауторски тим ће бити дужан да, у сарадњи са Реализатором и Програмским  саветом, обради материјал свог рада за званичну промоцију 56. Бијенала савремене уметности у Венецији 2015. године и то:

- материјал за медије

- материјал за главни каталог (предвиђен број страна)

- основне информације за промотивни материјал 

- материјал за званични вебсајт 

 

15. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ У СЛУЧАЈУ СПОРА

У случају спора надлежна је арбитражна комисија Музеја савремене уметности. 

У другом степену надлежно је Министарство културе и информисања Републике Србије. 

У трећем степену надлежан је редовни суд у Београду.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic