КОНКУРС ЗА ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА 57. МЕЂУНАРОДНОM БИЈЕНАЛУ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ У ВЕНЕЦИЈИ 2017. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

 

КОНКУРС ЗА ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА 57. МЕЂУНАРОДНОM

БИЈЕНАЛУ  САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ У ВЕНЕЦИЈИ 2017. ГОДИНЕ

 

ОПШТИ КОНКУРСНИ УСЛОВИ

 

01. РАСПИСИВАЧ

Министарствo културе и информисања Републике Србије

(у даљем тексту: Министарство)

и

Музеј савремене уметности, Београд

(у даљем тексту: Реализатор)

 

02. КАРАКТЕР КОНКУРСА

Карактер конкурса : 

Конкурс је републички.

Према врсти конкурс је јавни, неанонимни.

Према задатку конкурс је идејни, концептни. 

Према облику конкурс је двостепени.

 

03. ЦИЉ КОНКУРСА И КОНКУРСНИ ЗАДАТАК

Циљ конкурса је осмишљавање пројекта за представљање Републике Србије на 57. Међународном бијеналу савремене уметности у Венецији, од 13. маја до 26. новембра 2017. године у павиљону Републике Србије, „Србија“ у Ђардинима, имајући у виду  централну тему 57. Међународног бијенала савремене уметности у Венецији 2017. године - VIVA ARTE VIVA (у даљем тексту: 57. Бијенале у Венецији 2017.), као и исказ новог уметничког директора Бијенала, Кристин Масел (Сhristine  Macel):

„У свету пуном конфликата и потреса, у коме је хуманизам озбиљно угрожен, уметност је најдрагоценији део људског бића. Она је идеално место за промишљање, индивидуални израз, слободу и фундаментална питања. Она је "да" животу, иако понекад иза ње стоји једно "али".  Више но икад, улога, глас и одговорност уметника су од суштинске важности за оквир савремених дебата. Viva Arte Viva је такође повик, израз страсти према уметности и уметничком позиву. Viva Arte Viva је Бијенале осмишљен са уметницима, од стране уметника и за уметнике. Бави се формама које они предлажу, питањима која постављају, праксама које развијају и животима које бирају. [...] Viva Arte Viva такође жели да усади позитиван и охрабрујући фокус на младе уметнике, истовремено поновно откривајући прерано преминуле и оне непознате публици упркос важности њихових уметничких радова. Откровења и поновна откровења ће приказати радове различитих генерација уметника и истражити специфичне културне средине као што су Јужна Америка, Азија и Блиски Исток, обративши посебну пажњу на Европу до њених крајњих источних граница и Русије.“

http://labiennale.org/en/art/news/22-09.html

Пројекат Националне презентације је обавезни део конкурсног рада.

Пројекат националне презентације треба да садржи предлог концепта и поставке, да проблемски и медијски буде актуелан и разумљив, а да директно одговори на тему или да је критички промишља.

 

04. КРИТЕРИЈУМИ КОНКУРСА

Пројекат треба да садржи предлог идејног решења, финансиjских прojeкциja и предлог концепта поставке, у складу са постављеним премисама Програмског савета за наступ Републике Србије као и уметничког директора 57. Бијенала у Венецији 2017.

Позив се упућује кустосима/ уметницима/ ауторским тимовима.

О резултатима конкурсa одлучиваће Програмски савет именован од стране Министарства.

 

05. УСЛОВИ КОНКУРСА

Предајом рада учесници прихватају пропозиције овог конкурса.

Предложени кустоси / уметници / ауторски тимови, могу бити са независне сцене као и из институција културе, имајући првенствено у виду њихово искуство и претходни рад.

 

06. ПРЕДАЈA КОНКУРСНОГ РАДА И РОКОВИ

Целокупна документација шаље се (1) у електронском облику на адресу:

pavilionserbia@msub.org.rs

најкасније до среде, 14. децембра 2016. године до 10,00 часова.

Истовремено, учесници конкурса ће своје радове неанонимно, у запечаћеном омоту са назнаком, послати (2) поштом или непосредно на адресу:

„за Конкурс - представљање Републике Србије на

57. Међународном бијеналу савремене уметности у Венецији 2017.

 

МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ

Ботићева 8,

11000 Београд

у истом року, при чему је веродостојна потврда (жиг поште) о благовременом слању пошиљке.  

Радови који буду предати или стигну после наведеног рока неће се  разматрати.

Напомена:

На сајту Реализатора / Министарства налази се пријавни формулар, табела и тлоцрт /пресек павиљона који се могу преузети током трајања конкурса.

 

07. КОНКУРСНИ РОКОВИ

Конкурс почиње да тече од среде, 16. новембра 2016. године.

Крајњи рок за предају радова је среда, 14. децембар 2016. године до 10,00 ч.

Додатне информације могу се добити на сајту Музеја савремене уметности и www.msub.org.rs и Министарства културе и информисања www.kultura.gov.rs као и на телефоне: 011/ 3676 288  лок. 107 (музеј) и 011/ 3398 175 (министарство).

Програмски савет ће након завршетка конкурса, направити ужи избор пројеката, с тим да ће неколико одабраних аутора/ауторских група бити позвано да у форми презентације/интервјуа, представе свој пројекат. Имена одабраних аутора/ауторских група као и коначни резултат, биће објављени на сајту Реализатора/Министарства.

 

8. ЖИРИ – ПРОГРАМСКИ САВЕТ

Жири конкурса чине чланови Програмског савета представљања Републике Србије:

Председник:

Никола Божовић, ванредни професор на Факултету примењених уметности (ФПУ)

Чланови:

Зоран Булајић, редовни професор на Факултету примењених уметности  (ФПУ)

Нина Крстић, историчар уметности, директор Музеја наивне и маргиналне уметности у Јагодини

Милица Петронијевић, историчар уметности, директор Уметничке галерије „Надежда Петровић“, Чачак

Иван Грубанов, представник Р.Србије на Бијеналу 2015. године

 

9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Жири ће пристигле пројекте вредновати према следећим критеријумима :

  • уметнички квалитет и иновативност
  • концепт пројекта
  • архитектура и дизајн пооставке
  • техничка изводљивост при реализацији
  • финансијска рационалност (уклапање у предвиђени буџет)
  • комуникативност пројекта

 

10. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗАБРАНОГ ПРОЈЕКТА

Првопласирани конкурсни пројекат представља основу за презентацију Републике Србије на 57. Бијеналу у Венецији 2017. године.

Институција - реализатор наступа Србије на 57. Бијеналу у Венецији 2017. године је Музеј савремене уметности, Београд.

 

11. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ АУТОРА ИЗАБРАНОГ ПРОЈЕКТА

Сва ауторска права задржава аутор конкурсног рада. Аутор је дужан да поштује услове расписа и Општих конкурсних услова у погледу реализације пројекта, након завршетка Конкурса. Ауторске групе треба да овласте једног представника, за све контакте око реализације пројекта. Одабрани аутор /ауторска група мора да се уклопи у финансијски план и динамику реализације коју одређује Реализатор.

Одабрани аутор / ауторска група треба да се сагласи са евентуалним примедбама и сугестијама Програмског савета. Сагласност даје аутор или овлашћени представник ауторске групе који се и обавезује да ће се придржавати усвојеног концепта.

Аутор/ауторска група је у обавези да реализује свој рад.

Након избора рада, потписаће се посебан уговор који ће регулисати власничке и ауторске односе између аутора и институције-реализатора.

 

12. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

Учесници конкурса треба да се уклопе у следећа планирана средства у укупном износу до 10.000.000,00 динара (бруто) за следеће ставке (дате табеларно):

- продукцију и постпродукцију пројекта (технички опис, опис израде и рокови, детаљан предрачун за реализацију)

- поставку и опремање изложбе (технички опис, интервенције у простору, техничка и друга опрема за поставку)

- трошкове штампања каталога (уз синопсис каталога)

- транспортне трошкове

- хонораре (кустоса/уметника, стручних сарадника)

 

13. ПЛАНИРАНИ ТЕРМИНИ

Трајање 57. Међународног бијенала савремене уметности у Венецији 2017. године

13. мај - 26. новембар 2017. године ( вернисаж 10 - 12. мај 2017.)

Динамику реализације одређује Реализатор.

 

14. ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛ

Изабрани ауторски тим ће бити дужан да, у сарадњи са Реализатором и Програмским  саветом, припреми материјал свог рада за званично представљање на 57. Бијеналу у Венецији 2017. године и то:

  • материјал за медије
  • материјал за главни каталог (предвиђен број страна)
  • основне информације за промотивни материјал
  • материјал за званични вебсајт

 

15. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ У СЛУЧАЈУ СПОРА

У случају спора надлежна је арбитражна комисија Музеја савремене уметности.

У другом степену надлежно је Министарство културe и информисања Републике Србије.

У трећем степену надлежан је редовни суд у Београду.

 

У Београду  16. новембра 2016. године


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic