Отворени позив за суфинансирање организације и реализације програма представљања савремене српске књижевности на међународним сајмовима књига у 2015. години

СЕКТОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ, ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И ПРОЈЕКТЕ

На основу основу члана 76. став 4. Закона о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09), члана 8. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 57/10 и 91/11), Министарство културе и информисања упућује позив свим заинтересованим правним лицима са територије Републике Србије, да се јаве на:

ОТВОРЕНИ ПОЗИВ

за суфинансирање оргaнизације и реализације програма представљања савремене српске књижевности на међународним сајмовима књига у 2015. години

Предмет

Предмет Отвореног позива је суфинансирање организације и реализације програма представљања савремене српске књижевности на међународним сајмовима књига током    2015. године:

 • Лајпциг, 12-15.3.2015.
 • Пекинг, август 2015.
 • Москва, 2-6.9.2015. – у статусу почасног госта сајма
 • Франкфурт, 14-18.10.2015.

Циљ

Циљ Отвореног позива jе развој међународне сарадње у области књижевности и преводилаштва кроз подршку програмима који би били реализовани током 2015. године у склопу наступа Републике Србије на међународним сајмовима књига у Лајпцигу, Пекингу, Москви (у статусу почасног госта) и Франкфурту. На овај начин обезбеђује се виши квалитет презентације српске књижевности, преводилаштва и културе у целини и доприноси хармонизацији културних активности са међународним и европским стандардима и утиче на подстицање развоја области културе, кроз јачање капацитета актера на територији Републике Србије и системску подршку развоју међународне сарадње/размене у области културе и уметности.

(Кроз посебан јавни позив биће изабран реализатор закупа и техничког опремања националних штандова Републике Србије на међународним сајмовима књига у 2015. години.)

Критеријуми

Програми  који су предмет Отвореног позива морају да испуњавају најмање три од критеријума/ мерила прописаних члановима 5. и 6. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, који је доступан на интернет страници Министарства културе и информисања:

Прописи из области културе

Правилник о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета републике србије 

Пријава

Пријава мора да садржи следећу документацију: 

 1. Попуњен формулар (преузет са званичне интернет странице Министарства културе и информисања: www.kultura.gov.rs)
 2. Подаци о подносиоцу („лична карта“ и кратак преглед реализованих активности у протеклом периоду)
 3. Копија решења о регистрацији
 4. Детаљан опис пројекта
 5. Детаљно разрађен буџет (спецификација трошкова исказана искључиво у динарима)
 6. Спецификација трошкова и укупан износ који се потражује од министарства
 7. Опционо - визуелна документација пројекта: фотографије, штампани материјали и/или визуелни материјали на CD-у

 

Трајање позива и начин достављања пријаве

Отворени позив траје до 9. фебруара 2015. године.

Пријаве за отворени позив достављају се поштом, на адресу:

Министарство културе и информисања, Влаjковићева бр. 3, 11 000 Београд,

Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте  са назнаком

Отворени позив - оргнаизације и реализације програма представљања савремене српске књижевности на међународним сајмовима књига у 2015. години

Пријаве се достављају у једном (1) примерку, поштом и електронским путем,

на адресу: mladen.veskovic@kultura.gov.rs  са свом потребном документацијом, сложеном по наведеном редоследу.

Уколико један подносилац пријаве доставља више пројеката, за сваки пројекат подноси се посебна пријава. Достављени материjали се не враћају.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Напомене

 1. Комисија Министарства културе и информисања разматраће пријављене пројекте и донети одлуку о суфинансирању, на основу приложене документације и наведених података о пројекту, а средства се додељују наменски за конкретан пројекат.
 2. Комисија за расподелу средстава састајаће се по потреби.
 3. Резултати отвореног позива ће бити обjављени на званичној интернет страници  Министарства културе и информисања
 4.  У циљу наменског коришћења додељених буџетских средстава, трошкови пројекта могу бити:

- за спровођење наведених активности и да су усаглашени са принципима економичног финансијског управљања (планирани трошкови);

- евидентирани током реализације пројекта, у рачуноводственим извештајима подносиоца пријаве, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани копијама оригиналне документације, који се подносе Министарству културе и информисања Републике Србије (за трошкове који су остварени)

 1. На Отворени позив се не могу јавити републичке институције културе.

 

Додатне информације

За сва питања везана за поступак пријављивања на Отворени позив Министарства културе и информисања, заинтересовани се могу обратити телефоном, као и на наведене електронске адресе:

Контакти:

Младен  Весковић, тел: 011 3398-026, електронска адреса: mladen.veskovic@kultura.gov.rs  


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic