Позив за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2015.

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

СЕКТОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ,

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И ПРОЈЕКТЕ

На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09), Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије („Службени гласник РС", бр. 57/10, 90/11 и 61/13), Закона о потврђивању Конвенциje о заштити и унапређењу разноликости културних израза (Париз, 2005) („Службени  гласник РС“, бр. 42/09), као и Европске агенде за културу ЕУ (План рада за 2015-2018), Министарство културе и информисања упућује позив свим заинтересованим уметницима и професионалцима у области културе и уметности, са територије Републике Србије, да се јаве на:

 

 ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МОБИЛНОСТИ

уметника и професионалаца

у области културе и уметности

у 2015. години

 

Предмет

Предмет Позива за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2015. - је суфинансирање трошкова појединачних актера у области културе и уметности за представљања/наступе који се реализују у 2015. години и то:

Путни трошкови – превоз:            -     индивидуални    -  до   50.000,00 динара

                                                                -     групни                   -  до 200.000,00 динара

Напомене:

 • смештај и дневнице нису подржане овом мером;
 • подржавају се позиви из извора билатералне и мултилатералне сарадње – фестивали, семинари, радионице, смотре, скупови, конференције, студијски и резиденцијални боравци и сл. у свим области културе и уметности;
 • не подразумевају се добитници стипендија на високо-школским установама;
 • не подразумевају се позиви дипломатско-конзуларних представништава;

Приоритет при одлучивању ће имати појединци који су добитници признања/награда, као и сви који на било који начин представљају земљу у области културе и уметности.Средства за суфинансирање пројеката су омогућена у износу 1.500.000 милиона динара.

 

Циљ

Циљ ове мере културне политике и успостављања Позива за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2015. -  је системска подршка унапређењу међународне културне сарадње, односно промоција културе и уметности Републике Србије у иностранству, размена и умрежавање кроз  мобилност уметника и професионалаца из Србије, позваних на фестивале, смотре, семинаре, радионице, конференције, студијске и резиденцијалне боравке и сл., у свим областима културе и уметности.

На овај начин примењују се међународни стандарди,  подстиче вибрантност целокупног система културе као и стварају предуслови за јачање капацитета актера у култури и уметности на територији Републике Србије.

 

Критеријуми

Пријаве на Позив за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2015. - морају да испуњавају најмање три од критеријума/ мерила прописаних члановима 5. и 6. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, који је доступан на интернет страници Министарства културе и информисања:

http://www.kultura.gov.rs/lat/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/pravilnik-o-nacinu-kriterijumima-i-merilima-za-izbor-projekata-u-kulturi-koji-se-finansiraju-i-sufinansiraju-iz-budzeta-republike-srbije-

 

Пријава

Пријава мора да садржи следећу документацију: 

 1. Копија позива иностраног партнера/фестивала, организације, установе културе и сл.
 2. Биографија корисника средстава (уметника/професионалца)
 3. Захтев, кратак опис учешћа и спецификација трошкова превоза
 1. Резервација превоза
 2. Попуњен формулар (преузет са званичне интернет странице Министарства културе и информисања: www.kultura.gov.rs)
 3. Подаци о подносиоцу („лична карта“ и кратак преглед реализованих активности у протеклом периоду)
 4. Копија решења о регистрацији подносиоца
 5. Опционо – документација уметника/професионалца: фотографије, научни радови, штампани материјали и/или материјали на CD-у

 

 • Подносилац мора бити правно лице (удружење, организација или установа културе)​
 • Корисник средстава је  уметник/професионалац и сл. (појединац/група) у области културе и уметности

 

Трајање позива и начин достављања пријаве

Позив за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2015. -  траје од 3. јула до 1. октобра 2015. године.

Пријаве на Позив за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2015. - достављају се поштом, на адресу:

Министарство културе и информисања, Влаjковићева бр. 3, 11 000 Београд,

Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте  са назнаком:

 

Позив за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца

у области културе и уметности у 2015.

- Међународна сарадња, ЕУ интеграције и пројекти

Пријаве се достављају у једном (1) примерку, поштом и електронским путем, са свом потребном документацијом, сложеном по наведеном редоследу, на адресу: mobilnost@kultura.gov.rs

Уколико један подносилац пријаве доставља више предлога (по догађају), за сваки предлог подноси се посебна пријава. Достављени материjали се не враћају. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Напомене

 1. Комисија Министарства културе и информисања разматраће пријављене предлоге и донети одлуку о суфинансирању, на основу приложене документације и наведених података о појединцу/групи, а средства се додељују наменски за конкретно представљање/наступ и сл.
 1. Резултати Позива за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности биће обjављени на званичној интернет страници  Министарства културе и информисања
 2. У циљу наменског коришћења додељених буџетских средстава, трошкови пројекта могу бити искључиво за горе наведену намену.
 3. На Позив за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца се не могу јавити републичке институције културе.

 

Додатне информације

За сва питања везана за поступак пријављивања на Позив за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у 2015. - Министарства културе и информисања, заинтересовани се могу обратити телефоном радним данима у периоду од 9 до 12 часова:

Контакти:

Бобана Николић,       тел: 011 292-78-15, bobana.nikolic@kultura.gov.rs

Јагода Стаменковић, тел: 011 3398 175, jagoda.stamenkovic@kultura.gov.rs

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic