Резултати Конкурса за суфинансирање проjеката из области савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2013. години

Корисници средства одабраних пројеката на основу Одлука  о суфинансирање проjеката из области савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2013. години су у обавези да пре потисивања Уговора са Министарством културе и информисања 

·         уколико не поседију отворе посебне буџетске рачуне ( посебни наменски рачуни) према упутству Министарства финансија - Управе за трезор број 401-280-3/13-001-005 од 15. марта 2013. године.

На сајту http://www.trezor.gov.rs у одељку прописи/упутства можe се преузети комплетна документација.

Такође, корисници средства одабраних пројеката на основу Одлука  о суфинансирање проjеката из области савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2013. години су у обавези да пре потисивања Уговора са Министартвом културе и информисања 

·         доставе одговарајуће потписане ИЗЈАВЕ да ли је кориснику државна помоћ додељена по основу једне или у комбинацији више шема и/или индивидуалних државних помоћи и да ли му је државна помоћ додељена од стране Републике Србије, Аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе за исте оправдане трошкове ( у складу са чланом 5. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи „Сл. Гласник РС“ бр 13/10,100/11 и 91/12)


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic