Министарство: поштовати закон

Датум: 2015-10-26

Министарство културе и информисања позвало је руководства РТС-а и РТВ-а да хитно ангажују све расположиве капацитете за почетак наплате таксе од 1. јануара 2016. године и упозорило да ће, избегавањем ове законске обавезе, довести у питање, не само положај запослених у јавним сервисима, већ и програмске задатке према грађанима Србије.

"Уместо да се време, после усвајања Закона о јавним медијским сервисима 2. августа прошле године, искористи за озбиљне припреме његовог спровођења", указује у саопштењу Министарство, "генерални директор РТС-а Драган Бујошевић у јавности непотребно ствара забуну о обавезности наплате таксе дефинисане законом".

Према ставу Министарства, "тиме доводи у питање кључне поставке овог Закона, у чијој су изради учествовали и представници оба јавна медијска сервиса, очигледно настојећи да добије додатно време за финансирање из буџета Републике Србије, слично као што су поједини медији покушали да избегну процес изласка државе из власничке структуре медија".

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/2083123/Ministarstvo%3A+Po%C5%A1tovati+zakon.html


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic