Oбогаћени фондови Народне библиотеке Србиjе

Датум: 2014-10-28

БEOГРAД - В.д. директора Народне библиотеке Србиjе Светлана Jанчић представила jе данас резултате рада те националне установе за период од jануара до октобра текуће године.

Mеђу броjним активностима коjима се НБС бави истакнуто jе интензивирање и jачање институционалних и инфраструктурних капацитета Националне библиотеке успостављањем континуиране и организоване сарадње са водећим националним и иностраним институциjама културе.

Национална библиотека jе, развиjаjући и унапређуjући кориснички приступ, постала jедан од кључних сегмената друштва знања, наведено jе у саопштењу.

фондови Библиотеке, коjи у целини имаjу статус културног добра, увећани су за преко 7.800 монографских публикациjа, око 9.000 броjева новина, око 4.000 броjева часописа и преко 5.600 jединица некњижне грађе. Eлектронски обавезни примерак бележи цифру од преко 23.000 .пдф фаjлова - дигиталних копиjа штампаних публикациjа.

http://www.tanjug.rs/novosti1/151031/obogaceni-fondovi-narodne-biblioteke-srbije.htm


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic