Предић: Настављамо подршку мањинским медиjима

Датум: 2013-11-22

НOВИ СAД – Mинистарство културе и информисања наставља да подржава медиjе на jезицима националних мањина суфинасирањем њихових проjеката, охрабруjући их тако у процесу трансформациjе и прилагођавања тржишту, изjавила jе данас државни секретар у том министарству Гордана Предић.

"Mедиjи у Србиjи пролазе кроз вишеструку кризу, финансиjску, етичку професионалну" и зато се интензивно припремаjу одговараjући законски прописи коjи би требало да допринесу побољшању медиjске слике у нашоj земљи, рекла jе она на другоj регионалноj конференциjи посвећеноj медиjима на мањинским jезицима.

"Држава се труди да пре свега створи одговараjући регулаторни оквир у коjем ће мањински медиjи моћи несметано да функционишу и да обављаjу своjу важну друштвену функциjу”, истакла jе Предићева на скупу у организациjи дневног листа "Mађар со".

Oчекуjе се, додала jе она, да ће у процесу трансформациjе и прилагођавања медиjа условима тржишта, мањинска jавна гласила "уз одговараjућу регулаторну заштиту", моћи да се посевете подизању квалитета своjих садржаjа и да прате техничка и друга достигнућа у тоj области.

http://www.tanjug.rs/novosti1/107044/predic--nastavljamo-podrsku-manjinskim-medijima.htm


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic