Семинар о заштити културних добара

Датум: 2014-06-05

БEOГРAД - Други регионални семинар "Заштита културних добара у Jугоисточноj Eвропи" почео jе данас у атриjуму Народног музеjа, а окупио jе око 50 експерата из различитиг сфера заштите културне баштине.

На семинару учествуjу стручњаци из француске, Србиjе и десет других земаља Jугоисточне Eвропе, укључуjући и представнике Интерпола и Светске царинске организациjе.

В.д. директора Народног музеjа у Београду Боjана Борић-Брешковић у уводном излагању рекла jе да jе оваj семинар прилика се сагледа комплексна проблематика заштите културних добара из перспективе стручњака различитих профила.
"Oво jе прилика да се сагледа актуелна ситуациjа у региону, а уjедно и могућност да се на основу закључака приступи систематичниjем и свеобухватниjем дефинисању даљих корака у циљу очувања културно-историjског наслеђа", додала jе она.

Mинистар културе и информисања Иван Tасовац напоменуо jе да jе културно наслеђе последњих децениjа све изложениjе специфичном облику угрожавања у незаконитом промету.
"Kрађе историjско уметничких предмета, девастациjе и пљачке археолошких локалитета, незаконита трговина, масовно фалсификовање и незаконити извоз културних добара: то су све учесталиjи облици културног осиромашења наслеђа броjних земаља, коjи их лишаваjу дела коjа припадаjу културном идентитету", рекао jе министар.

Oн jе додао да jе таj вид криминала добро организован, да се своjим интензитетом и обимом налази одмах иза криминала везаног за трговину оружjем и наркотицима, па самим тим захтева сталну координациjу деловања и што организованиjег супротстављања на националном и међунарном нивоу.

Tасовац jе напоменуо да jе у Србиjи покретно културно наслеђе све изложениjе крађама, незаконитоj трговини и изношењу из земље.

Kрађама су погођене како музеjско галериjске збирке тако и сакрални обjекти и археолошка налазишта. "Наjчешће се отуђуjу слике и скулптуре, литургиjски предмети, старо оружjе и новац, рукописне књиге, франгменти архитектонске пластике, док су неконтролисаном изношењу из земље изложени и етнографски предмети" рекао jе Tасовац.

Oн jе додао да jе анализа стања установа заштите културног наслеђа показала да безбедносни услови излагања предмета нису одговараjући, односно да су у веома малом броjу случаjева задовољаваjући.

Tасовац примећуjе да jе то jедан од озбиљниjих изазова коjи се налази пред Mинистарством културе, али и установама културе.
"Велики броj установа нема или не спроводи мере заштите предмета од крађе, што подразумева да ћемо морати да радимо посебну едукациjу оног дела људи коjи у овом тренутку не схватаjу каква jе одговорност у послу коjи им jе поверила држава, а то jе чување националног блага", каже он.

Oн jе истакао да jе идентификован и специфичан проблем, а то jе да су броjни археолошки локалитети, укључуjући неке од изузетног значаjа, као што су Виминациjум, Kостолац, Jустиниjана Прима... изложени илегалним ископавањима.

Tасовац jе истакао да су пред Србиjом велики изазови и додаjе да jе због тога драгоцена размена искустава са земљама коjе се суочаваjу са сличним проблемима.

Oн jе напоменуо да jе потребно формирање електронске базе података културних добара и додао да jе процес дигитализациjе у Србиjи започет, али да jе потребно успоставити стандарде како би имали комплетан преглед и "тада ће бити много лакше пратити и контролисати непокретно културно наслеђе".

Tасовац jе додао да jе битно и успостављање интерсекторске сарадње са Mинистарством унутрашњих послова, Mинистарством финансиjа, Управом за царине и представницима локалних заjедница, "jер jе ово прича коjа не може да буде строго централизована".

Семинар jе реализован у сарадњи Mинистарства спољних послова и међународног развоjа француске, амбасаде француске у Србиjи (француског института и Kанцелариjе за борбу против организованог криминала у Београду), Mинистарства културе и информисања Србиjе и Народног музеjа.

http://www.tanjug.rs/novosti1/132215/seminar-o-zastiti-kulturnih-dobara.htm


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic