У Регистру медија подаци о новчаним средствима

Датум: 2015-07-27

Законом о јавном информисању и медијима прописано је да се у Регистар медија, између осталог, уписују и подаци о износу новчаних средстава додељених медију на име државне помоћи као и подаци о износу новчаних средстава добијених од органа јавне власти, саопштило је Министарство културе и инфомисања.

Подносилац пријаве за регистрацију наведених података је орган јавне власти и он је дужан да у року од 15 дана од дана доношења одлуке о додели средстава медију изврши упис података о висини додељених средстава у Регистар медија, пренео јеТанјуг.

Неопходно је да сви органи јавне власти, који су по неком од прописаних основа додељивали новчана средства медију, у законом предвиђеном року изврше упис података у Регистар медија.

Под органима јавне власти, како се наводи, подразумевају се државни органи, органи територијалне аутономије, локалне самоуправе, организације којима је поверено вршење јавних овлашћења, као и правна лица које оснива или финансира у целини, односно у претежном делу Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе.

 

http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE/1989301/%D0%A3+%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8+%D0%BE+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0.html


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic