УO Београдске филхармониjе расписао конкурс за директора

Датум: 2014-01-17

EOГРAД - Управни одбор Београдске филхармониjе расписао jе данас jавни конкурс за директора Београдске филхармониjе и позвао заинтересоване да се приjаве jер ће имати прилику да покажу да су наjбољи кандидати за директора сложеног колектива од 115 запослених.

У складу са препоруком министарства културе и информисања УO jе данас одржао конференциjу за новинаре на коjоj jе упознао са изборном процедуром коjа ће, како су наjавили, у свим деловима бити jавна.

Kонкурс jе обjављен у листу "Политика" и рок за подношење приjава jе 18.фебруар до 16 сати када ћемо отворити све приjаве и упознати jавност, казала jе в.д. председника УO Aна Tрбовић.

За директора Бф могу конкурисати искључиво дипломирани музички уметници са високом стручном спремом факултета музичке уметности. Oбавезан услов конкурса jе наjмање осам година радног искуства у области културе, активно знање jедног jезика, да се против кандидата не води истрага и да ниjе подигнута оптужница за кривична дела, држављанство Србиjе и општа здравствена способност.

Приликом избора кандидата УO ће ценити познавање пословања музичких односно осталих установа културе, искуство на руководећим пословима у области културе и квалитет предложеног програма.

У односу на остале институциjе културе у коjима jе директор биран у jавном процесу у складу са препоруком министарства културе, УO Београдске филхармониjе добро се припремио за избор директора, поставио jе jасне услове по коjима ће оцењивати програме кандидата.

Tи услови су обjављени на саjту Бф тако да ће сваки кандидат попуњавањем обрасца дати своj предлог програма рада и развоjа Београдске филхармониjе коjи ће бити мерљив истим параметрима.

Програми свих кандидата без имена биће обjављени на саjту Бф и доступни jавности и пре свега запосленима коjи ће се у анонимноj анкети изjаснити о наjбољем програму.

Чланови УO Tрбовић, Зоран Секулић и Aлександар Латковић из редова запослених на данашњоj конференциjи за новинаре наjавили су да ће свака етапа изборног процеса бити jавна и да ће сви заинтересовани имати равноправне шансе да покажу да су управо они наjквалитетниjи кандидати.
 

http://www.tanjug.rs/novosti1/113499/uo-beogradske-filharmonije-raspisao-konkurs-za-direktora.htm


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic