Отврање изложбе "Путевима Мирослављевог јеванђеља"

Датум: 08.03.2015.

Место: Београд

Позивамо вас  да присуствујете свечаном отварању изложбе „Путевима Мирослављевог јеванђеља“, у недељу, 8. марта, у 17 часова, у Музеју Вука и Доситеја у Београду, Господар Јевремова 21. Изложбу ће отворити министар културе и информисања у Влади Републике Србије Иван Тасовац и министар културе у Влади Руске Федерације Владимир Медински. Поред двојице министара, присутнима ће се обратити директор Народног музеја у Београду Бојана Борић Брешковић и генерални директор Националне библиотеке Русије у Санкт Петербургу Антон Ликхоманов.

Велики значај ове изложбе темељи се на изузетној сарадњи између Министарства културе и информисања Републике Србије и Министарства културе Руске Федерације, захваљујући чему ће оригинални 166. лист Мирослављевог јеванђеља први пут бити изложен у Србији.

 

Гoдинe 1845/46 мaнaстир Хилaндaр пoсeтилa je рускa духoвнa мисиja нa чeлу сa архиепископом и научником Пoрфириjeм Успeнским. Фaсцинирaн изглeдoм Mирoслaвљeвoг jeвaнђeљa, Успенски је исeкao 166. лист и oднeo гa сa сoбoм. Нa овом листу нaлaзe сe чтeниja зa 7. (20.) jaнуaр, прaзник Свeтoг Joвaнa Крститeљa, укрaшeнa инициjaлoм сa ликoм Вaвилoнскe блудницe – мeтaфoрoм зa злу Ирoдиjaду, жeну цaрa Ирoдa, кoja oд мужa зaхтeвa глaву свeтoг Joвaнa. Лист сe oд 1846. дo 1883. гoдинe нaлaзиo у Киjeву, a нaкoн тoгa прeнeт je у Импeрaтoрску jaвну библиoтeку, дaнaс Нaциoнaлну библиoтeку Русије у Сaнкт Пeтeрбургу, где сe и тренутно нaлaзи зaвeдeн кao Лист из Mирoслaвoвa eвaнгeлиa Ф.п.И.Нo.83 у збирци Пoрфириja Успeнскoг.

Изложба ће бити отворена за јавност од 10. марта до 5. априла 2015. Грађани ће моћи да обиђу изложбу сваког дана у недељи сем понедељка, у складу са радним временом Музеја Вука и Доситеја.

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic