Водич кроз процедуру конкурса за националне мањине

Након извршене анализе постојећих механизама унутар Министарства културе, у периоду од 2001. до 2004. године, на основу којих је до тада функционисала подршка програмима у области стваралаштва, Министарство увиђа потребу за извесним изменама. Решење које је представљало значајан искорак у односу на дотадашње методе било је управо расписивање конкурса на годишњем нивоу. Конкурсно суфинансирање пројеката/програма имало је вишеструке предности: благовремено и рационално планирање средстава, јавност у раду, конкурентност учесника у процедури, побољшање квалитета пројеката, децентрализација при одлучивању, јаснија слика о реaлном стању ствари и постојећим потребама, отварање нових питања и могућности...


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic