Комисиjа за издавање дозвола за вршење археолошких ископавања и истраживања

Комисија за издавање дозвола за археолошка ископавања и истраживања (у даљем тексту: Комисија), образована је решењем Министарства културе и информисања број: 119-01-45/2013-01. године од 8. фебруара 2013. године.

Задатак Комисије:

Разматрање захтева и пројеката за истраживања и ископавања археолошких налазишта ради утврђивања испуњености услова за обављање тих радова; увид у извештаје и документацију о претходно обављеним археолошким ископавањима и истраживањима, као и предузетим мерама техничке заштите налазишта и налаза; предлагање мера техничке заштите налазишта и налаза, као и мера за њихово чување и одржавање у току археолошких ископавања и истраживања.

Комисија може предложити Министарству културеи информисања издавање дозвола за археолошка ископавања и истраживања само ако је подносилац захтева за издавање дозволе испунио следеће услове: да је законом овлашћен за вршење археолошких ископавања и истраживања; да је сачињен пројекат о истраживању археолошког налазишта да су кадрови који обављају ископавања и истраживања стручни и одговорни за однос према истраживању и налазима који се том приликом открију; да су предвиђене одговарајуће мере заштите налаза и налазишта и да су обезбеђени стручни и одговорни кадрови за спровођење тих мера; да су за истраживања и ископавања, као и за спровођење мера заштите налазишта и налаза обезбеђена финансијска средства и одговарајућа опрема; да су испуњене све законске обавезе око вођења и предаје прописане документације.

Комисиjу чине:

  • др Славиша Перић, председник, научни саветник, директор Археолошког института у Београду;

Чланови:

  • др Дејан Радичевић, доцент на Филозофском факултету у Београду
  • Марина Бунарџић, археолог, конзерватор саветник у Републичком заводу за заштиту споменика културе Београд
  • Драган Анђелић, археолог, конзерватор саветник у Покрајинском заводу за заштиту споменика културе, Нови Сад
  • др Адам Црнобрња, археолог музејски саветник у Народном музеју у Београду
  • мр Гордана Каровић, археолог, музејски саветник у Музеју Науке и технике
  • Оливера Марковић, археолог, виши саветник у Сектору за културно наслеђе у Министарству културе и информисања.

Секретарка Комисије:

  • Оливера Игњатовић, Министарство културе, информисања и информационог друштва


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic