Развој дигиталне истраживачке инфраструктуре у области културе и уметности

У Сектору за развој дигиталне истраживачке инфраструктуре у области културе и уметности обављају се послови који се односе на:

  • координационо-организационе, развојне и технолошко-оперативне активности које за циљ имају израду националне стратегије и планова дигитализације, дефинисање технолошких, правних и организационих оквира за успешну изградњу дигиталне истраживачке инфраструктуре, као и најширу координацију свих учесника у овом процесу;
  • координацију са међународним организацијама и институцијама, са циљем сповођења ефикасне изградње дигиталне истраживачке инфраструктуре, која као изразито важну има компоненту заштите културног наслеђа у надлежности Владе Републике Србије;
  • спровођење вертикалне, хоризонталне и међународне координације активности на изградњи дигиталне истраживачке инфраструктуре, као и други послови из делокруга Сектора

Контакт

Образац за наративни извештај о реализацији финансирних или суфинансираних пројеката из области дигитализације културног наслеђа у Републици Србији

Образац за финансијски извештај о реализацији реализацији финансирних или суфинансираних пројеката из области дигитализације културног наслеђа у Републици Србији  

Смернице за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic