Ансамбл народних игара и песама Косова и Метохије "Венац"

СС:
1-14983 Фи. 113/2013 – Привредни суд у Нишу

Датум уписа установе у евиденцију:
2001-10-31

Назив установе:
Ансамбл народних игара и песама Косова и Метохије "Венац"

Седиште установе (адреса):
38205 Грачаница, Цара Лазара бб

Оснивач:
Извршно веће Скупштине Социјалистичке Републике Србије

Датум оснивања установе:
1964-03-01

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
09018859

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
102631063

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
90.01 – извођачка уметност

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Снежана Јовановић, вд, 2013-08-16

Име и матични број заступника и границе његовог овлашћења:
в.д. директора; са неограниченим овлашћењима

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупан број запослених: 46, Запослени на неодређено: 36, Запослени на одређено: 10, Пол: 23 жена / 23 мушкараца, Структура запослених: 0 (ДС), 2 (ВСС), 1 (ВС), 43 (ССС), 0 (ОС), 0 (КВ); Просечна година старости: 38,5

Број телефона и телефакса установе:
038/64-577; + 386 (0)49 103 457 038/64-577

Електронска адреса установе:
venac.kim@gmail.com

Адреса интернет стране установе:
http://www.ansamblvenac.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic