Ансамбл народних игара и песама Косова и Метохије "Венац"

СС:
1-14983 Фи. 113/2013 – Привредни суд у Нишу

Датум уписа установе у евиденцију:
2001-10-31

Назив установе:
Ансамбл народних игара и песама Косова и Метохије "Венац"

Седиште установе (адреса):
38205 Грачаница, Цара Лазара бб

Оснивач:
Извршно веће Скупштине Социјалистичке Републике Србије

Датум оснивања установе:
1964-03-01

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
09018859

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
102631063

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
92320 – рад уметничних установа

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Снежана Јовановић, вд, 2013-08-16

Име и матични број заступника и границе његовог овлашћења:
в.д. директора; са неограниченим овлашћењима

Укупан број и структура запослених у установи:
Ансамбл Венац има 44. запослених радника. У уметничком сектору је запослено 31, од чега су: - 27. играчи-певачи, - 4. музичара у оркестру, У општем и техничком сектору је 8. запослених. Радно неангажованих је 5. запослених.

Број телефона и телефакса установе:
038/64-577; + 386 (0)49 103 457 038/64-577

Електронска адреса установе:
venac.kim@gmail.com

Адреса интернет стране установе:
http://www.ansamblvenac.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic