Архив "Верослава Вељашевић", Смедеревска Паланка

Назив установе:
Архив "Верослава Вељашевић", Смедеревска Паланка

Седиште установе (адреса):
11420 Смедеревска Паланка, Омладинска 13

Оснивач:
СО Смедеревска Паланка

Датум оснивања установе:
1968-12-30

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
6331459

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
101385316

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
9101-Делатност архива

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Општине: Смедеревска Паланка, Велика Плана и Жабари.

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Александар Николић, 2008-06-24

Укупан број и структура запослених у установи:
У Архиву је запослено 12 радника, од тога 4 са ВСС, 7 са ССС и 1 НК (хигијеничар).

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Архиву је дата на коришћење зграда у Омладинској улици бр.13, Смедеревска Паланка, наменски саграђена за обављање архивске делатности, укупне површине од 1.200 м2.

Број телефона и телефакса установе:
026/317-235

Електронска адреса установе:
arhiv@open.telekom.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic