Библиотека "17. септембар", Мали Зворник

СС:
5-40-00; Ф1 496/98

Датум уписа установе у евиденцију:
1998-03-12

Назив установе:
Библиотека "17. септембар", Мали Зворник

Седиште установе (адреса):
15318 Мали Зворник, Краља Петра I 26

Оснивач:
Скупштина општине Мали Зворник, одлука 4.06-101/96.

Датум оснивања установе:
1996-03-27

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
07301421

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
101361625

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
Шифра делатности: 9101

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Спасеновић Славојка, 2007-05-25

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупно: 8, степен стручне спреме: VII- 1, VI -2, IV – 4, II - 1.

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена: 727, 57 м²

Број телефона и телефакса установе:
015/471-298; 015/471-550

Електронска адреса установе:
biblmzvornik@yahoo.com


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic