Биоскоп "Вук Стефановић Караџић", Пландиште

Назив установе:
Биоскоп "Вук Стефановић Караџић", Пландиште

Седиште установе (адреса):
26360 Пландиште, Војводе Путника 58

Оснивач:
Скупштина општине Пландиште

Датум оснивања установе:
1997-03-07

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
8653216

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
101238335

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
Шифра делатности: 92310 (друштвене и личне услужне активности)

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Уметничко књижевно стваралаштво и сценска уметност

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Михајло Банчевић, 2009-04-24

Име и матични број заступника и границе његовог овлашћења:
Бранко Бабић; по налогу директора остварује контакте, обавља и друге послове, замењује га у одсутности

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупан број запослених: 4; структура: директор (ВСС), помоћник директора (ВШС), финасијско-административни референт (ВШС), кинооператер (ССС).

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Канцеларија-16м2; Биоскопска сала-463м2 (приказивање филмова, позоришне представе, приредбе, школске трибине, конвенције); Хол-69м2(изложбенипростор,излагање уметничког стваралаштва).

Број телефона и телефакса установе:
013/ 862 318 013/861 134

Електронска адреса установе:
kultura.plandiste@hotmail.com

Адреса интернет стране установе:
www.plandiste-opstina.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic