Центар за културу "Вук Караџић" Лозница

Назив установе:
Центар за културу "Вук Караџић" Лозница

Седиште установе (адреса):
15300 Лозница, Саве Ковачевића 1

Оснивач:
Скупштина општине Лозница (сада Град Лозница)

Датум оснивања установе:
1998-10-23

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
17225634

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
101190313

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
9102 – музеји, галерије и збирке

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
У складу са Законом о јавним службама и Законом о делатностима од општег интереса, Установа је надлежна за следеће делатности: • делатност музеја, галерија и збирки • заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика • делатност приказивање кинематографских дела • извођачка уметност • издавање књига, часописа и периодичних издања • основно, средње и високо образовање • остало образовање – курсеви страних језика и стручно оспособљавање за занимања • трговина на мало у специјализованим и неспецијализованим продавницама За музејску делатност утврђена је делатност за територију Града Лозница, Општине Крупањ, Мали Зворник и Љубовија, Одлуком Владе Републике Србије (Сл.гл. 73/2002.

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
мр Снежана Нешковић Симић, 2016-09-07

Име и матични број заступника и границе његовог овлашћења:
мр Снежана Нешковић Симић; Овлашћења су одређена Статутом Центра за културу

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупан број запослених је 36, од тога 14 (висока стручна спрема -VII степен), 6 (виша стручна спрема -VI степен ), 10 ( средња стручна спрема - IV степен), 4 (средња стручна спрема - III степен) и 2 НК радника.

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Пословни простор чине: просторије за обављање административних послова – део зграде Техничке школе у граду, површине 566м2; Музеј Јадра за обављање делатности музеја површине 520м2 у граду; део објекта Куће Катића за обављање делатности галерије слика Миће Поповића у граду површине 105м2; објекат Вуков дом културе за одржавање културних програма у граду површине 661м2; Вукова спомен кућа са још 34 објекта – вајата, установљена са околином као Знаменито место Тршић укупне површине свих објеката површине 650м2 и Музеј "Церска битка"(површине 51м2) у спомен комплексу Текериш. Основ коришћења проистиче из Одлука Слупштине општине Лозница, којима се наведени објекти додељују на коришћење, управљање, одржавање и обезбеђивање сталног унапређивања у складу са Законом о заштити културних добара

Број телефона и телефакса установе:
015/882-327 015/882-718

Електронска адреса установе:
centarkultureloznica@gmail.com

Адреса интернет стране установе:
www.ckvkaradzic.org.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic