Централни институт за конзервацију

СС:
5-1181-00

Датум уписа установе у евиденцију:
2011-11-26

Назив установе:
Централни институт за конзервацију

Седиште установе (адреса):
11000 Београд, Теразије 26

Оснивач:
Република Србија

Датум оснивања установе:
2009-01-26

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
17756435

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
106306044

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
9102 Делатност музеја, галерија и збирки

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Послови заштите културних добара

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
др Сузана Полић, 2017-02-14

Име и матични број заступника и границе његовог овлашћења:
Директорка др Сузана Полић; овлашћења у складу са Законом о културним добрима и Статутом Централног института за конзервацију

Укупан број и структура запослених у установи:
осам запослених, шест организационих јединица (5 центара и 1 служба)

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Пословни простор, зграда, Теразије 26 и Балканска 6, Београд. Закључак Комисије за расподелу службених зграда и пословних просторија Владе Републике Србије; 77 број 361-3650/2010; површине и Закључак о распоређивању на коришћење пословног простостора Комисије за стамбена питања и расподелу службених зграда и пословних просторија Владе Републике Србије 77 Број 361-6148/2013 од 02.08.2013.год. укупне површине 1.197,85 м², послови заштите културних добара.

Број телефона и телефакса установе:
011/ 36 26 161 011/ 36 26 346

Електронска адреса установе:
info@cik.org.rs

Адреса интернет стране установе:
www.cik.org.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic