Дом културе општинe Бачка Топола

СС:
5-117

Датум уписа установе у евиденцију:
2007-10-17

Назив установе:
Дом културе општинe Бачка Топола

Седиште установе (адреса):
24300 Бачка Топола, Главна 12

Оснивач:
Скупштина општине Бачка Топола

Датум оснивања установе:
1991-05-13

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
08241139

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
101443882

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
9004-културна делатност

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Чипе Тимеа, 2007-04-18

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупно: 13 запослених; структура: културни радник-2, шеф рачуноводства-1-1/4, књиговођа-1-1/4, чистачица-2, кинооператер-1, информатичар-1, директор-1, заменик директора-1, музејски радник-1, техничар расвете и тона-1, организатор културних манифестација-1.

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Установа у државној својини. Зграда у власништву МЗ Бачка Топола. Главна улица 12; намена: културна делатност.

Број телефона и телефакса установе:
024/713-515

Електронска адреса установе:
kultura@stcable.net


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic