Филмски центар Србије

Датум уписа установе у евиденцију:
2004-11-09

Назив установе:
Филмски центар Србије

Седиште установе (адреса):
11000 Београд , Загребачка 9/III

Оснивач:
Влада Републике Србије – Министарство културе 25.12.1959

Датум оснивања установе:
1959-12-25

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
7017979

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
100119077

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
8559 остало образовање

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
ФЦС обавља делатности од општег интереса које се пре свега односе на предлагање и спроводјење дугорочног и краткорочног развоја кинематографије Републике Србије. Као установа за обављање културно-образовне делатности ради на креирању свести друштва о нужности постојања овакве установе у контексту развоја националне кинематографије, стара се о систематском ажурирању обједињене евиденције (базе података) о кинематографским делатностима. Обављањем научно-истраживачког рада у области кинематографије и издавањем публикација из те области, ФЦС свесрдно помаже и унапредјење теоријске мисли у области аудиовизуелним уметности. ФЦС сарадјује са надлежним државним органима Републике Србије у циљу сузбијања неовлашћеног коришћења ауторских и сродних права (пиратерије), израдјује програм обуке за усавршавање кадрова у кинематографским делатностима и ствара стратегију кинофикације.

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Гордан Матић, 2019-07-18

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупан број запослених: 11 Запослени на неодређено:_9_ Запослени на одређено 2_ Пол: _6_ жена / 5_ мушкараца Структура запослених: _/__(ДС), 7_ (ВСС), _/__ (ВС), 3 (ССС), /__ (ОС), 1_ (КВ); Просечна година старости: 51

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Закуп пословног простора. Загребачка 9/ III, Општина Савски Венац, укупна површина 344 м2, канцеларије за обављање делатности из области културе

Број телефона и телефакса установе:
011 2625 131 011 2634 253

Електронска адреса установе:
fcs.office@fcs.rs

Адреса интернет стране установе:
www.fcs.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic