Галерија ликовне уметности - поклон збирка Рајка Мамузића, Нови Сад

СС:
Последњи упис Fi.14/2011. Регистарски уложак 5-157.

Назив установе:
Галерија ликовне уметности - поклон збирка Рајка Мамузића, Нови Сад

Седиште установе (адреса):
21000 Нови Сад, Васе Стајића 1

Оснивач:
Влада Аутономне покрајине Војводине

Датум оснивања установе:
1973-11-15

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
08008345

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
101709439

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
9102-делатност музеја, галерија и збирки

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Обављање културне делатности: истраживање, заштита и коришћење културног наслеђа (на основу Закона о култури «Службени гласник РС» број:72/2009, Закона о јавним службама «Службени гласник РС» број42/91и 71/94).

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Лазар Марковић, 2010-07-24

Име и матични број заступника и границе његовог овлашћења:
Лазар Марковић; директор, овлашћење без ограничења

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупно 14 запослених. Структура запослених: мушкарци: 7, жене: 7. Степен стручне спреме: ССС-8; ВСС-6.

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Зграда (сутерен, приземље, спрат и поткровље), државна својина, Нови Сад, Васе Стајића 1. Уговор закључен између Општине Нови Сад и дародавца Ратка Мамузића-Рајка, број М.123/72, од 15.децембра 1972.године. Укупна површина 800 метара квадратних. Изложбени простор 600 метара квадратних. Канцеларије, ходници, помоћне просторије-200 метара квадратних.

Број телефона и телефакса установе:
021/520-467 021/520-223

Електронска адреса установе:
rmamuzic@open.telekom.rs

Адреса интернет стране установе:
www.galerijamamuzic.org.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic