Градска библиотека "Карло Бијелицки", Сомбор

СС:
Фи-1033/65

Датум уписа установе у евиденцију:
1965-12-30

Назив установе:
Градска библиотека "Карло Бијелицки", Сомбор

Седиште установе (адреса):
25000 Сомбор, Трг цара Лазара 3

Оснивач:
Град Сомбор

Датум оснивања установе:
1859-01-02

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
08047049

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
100122587

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
Шифра: 9101; опис: библиотечко информациона делатност.

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Матична библиотека Западнобачког округа.

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Миљана Зрнић, 2009-05-13

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупан број запослених: 41; структура: ВСС 15, ВШСС 6, ССС 17, НСС 2, КВ 1.

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Јавна културна институција. Укупна површина библиотечког простора на две локације у граду и у 14 села је 2991,42 м2: Трг цара Лазара 3, Сомбор; Краља Петра I 11, Сомбор; Алекса Шантић, Светозар Милетић, Риђица, Станишић, Гаково, Бачки Брег, Колут, Бездан, Бачки Моноштор, Кљајићево, Телечка, Чонопља, Стапар, Дорослово. Зграде библиотеке у Сомбору (Трг цара Лазара 3 и Краља Петра I 11) воде се у оквиру просторне културно-историјске целине "Историјско језгро Сомбора – Венац"("Службени Гласник РС"број 25/91), као заштићено културно добро великог значаја.

Број телефона и телефакса установе:
025/431 011 025/420 266

Електронска адреса установе:
biblioso@eunet.rs

Адреса интернет стране установе:
www.biblioso.org.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic