Градски музеј у Сомбору

СС:
Регистрациони уложак 5-44.

Датум уписа установе у евиденцију:
2001-07-13

Назив установе:
Градски музеј у Сомбору

Седиште установе (адреса):
25000 Сомбор, Трг Републике 4

Оснивач:
Град Сомбор

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
08047103

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
100272308

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
92521

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Регионални Сл.гл. 71/94.

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Бранимир Машуловић, 2009-06-18

Име и матични број заступника и границе његовог овлашћења:
Љубоја Милка; потпис

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупан број запослених у установи:16; структура: 12 ВСС, 2 ССС, 2 НСС.

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Радни и изложбени простор, 1901м/2, од тога изложбени 965, 16м/2, у згради, зграда додељена 1945. године.

Број телефона и телефакса установе:
025/422-728; 025/22-728; 025/436-160

Електронска адреса установе:
gmso@ptt.rs;gmso@sbb.rs

Адреса интернет стране установе:
www.gms.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic