Историјски архив Града Новог Сада

Назив установе:
Историјски архив Града Новог Сада

Седиште установе (адреса):
21131 Петроварадин, Тврђава 7,9

Оснивач:
Град Нови Сад

Датум оснивања установе:
1954-05-21

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
8080976

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
102029000

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
91.01 - Делатност библиотека и архива

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Архив врши делатност заштите архивске грађе и регистратурског материјала у складу са Законом о културним добрима, Законом о култури и Решењем о утврђивању територије архива

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Богољуб Савин, 2008-06-24

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупан број запослених у Архиву је 24 лица (22 запослена лица на неодређено време и 2 запослена лица на одређено време). Висока стручна спрема/ВИИ - 12 запослених лица; Средња стручна спрема/ИВ - 9 запослених лица; КВ - 1 запослено лице; Нижа стручна спрема - 2 запослених лица

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Петроварадинска тврђава, Тврђава бр.7 и 9, својина државна, носилац права коришћења ЈП "Пословни простор"Нови Сад, основ коришћења закуп без накнаде. Архив користи 1873м2 од чега су 1139м2 депои за смештај архивске грађе.

Број телефона и телефакса установе:
021/64 31 557 021/64 32 214

Електронска адреса установе:
arhivns@neobee.net

Адреса интернет стране установе:
http://www.arhivns.rs/


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic