Музеј Југославије

Назив установе:
Музеј Југославије

Седиште установе (адреса):
11000 Београд, Михаила Мике Јанковића 6

Оснивач:
Влада Републике Србије

Датум оснивања установе:
2007-11-24

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
17156390

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
100287514

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
92521 - делатност музеја, галерија, збирки.

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Заштита културних добара.

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Неда Кнежевић, 2017-10-19

Име и матични број заступника и границе његовог овлашћења:
Неда Кнежевић; директор

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупан број запослених: 31 Запослени на неодређено: 22 Запослени на одређено: 9 Пол: 22 жена / 9 мушкараца Структура запослених: 2(ДС), 20 (ВСС), 1 (ВС), 1 V степен, 5 (ССС), 0 (ОС), 2 (КВ); Просечна година старости: 46 година.

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
бјекат ''Музеј 25 мај'', објекат ''Кућа цвећа'', објекат ''Стари музеј''; објекти су у јавној својини - власништво Републике Србије, налазе се у Београду, Ботићева бр. 6; основ коришћења је Одлука Владе РС о оснивању установе (Сл. гласник РС, бр. 106/2007), укупна површина 5.252,57 м2, намена - канцеларијски и изложбени простор.

Број телефона и телефакса установе:
011/3671-485, 011/266-0170

Електронска адреса установе:
info@mij.rs

Адреса интернет стране установе:
www.mij.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic