Музеј историје Југославије

Назив установе:
Музеј историје Југославије

Седиште установе (адреса):
11000 Београд, Ботићева 6

Оснивач:
Влада Републике Србије

Датум оснивања установе:
2007-11-24

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
17156390

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
100287514

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
92521 - делатност музеја, галерија, збирки.

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Заштита културних добара.

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Неда Кнежевић, 2012-11-02

Име и матични број заступника и границе његовог овлашћења:
Неда Кнежевић; директор

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупно: 27 запослених; пол: 16 жена / 11 мушкараца; стручна спрема: 15 всс/7ссс/1ос/4кв; радни стаж – просечно 25 година старости – просечна старост 49 година.

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
бјекат ''Музеј 25 мај'', објекат ''Кућа цвећа'', објекат ''Стари музеј''; објекти су у јавној својини - власништво Републике Србије, налазе се у Београду, Ботићева бр. 6; основ коришћења је Одлука Владе РС о оснивању установе (Сл. гласник РС, бр. 106/2007), укупна површина 5.252,57 м2, намена - канцеларијски и изложбени простор.

Број телефона и телефакса установе:
011/3671-485, 011/266-0170

Електронска адреса установе:
info@mij.rs

Адреса интернет стране установе:
www.mij.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic