Музеј на отвореном „Старо село” Сирогојно

СС:
Fi 1902/92

Назив установе:
Музеј на отвореном „Старо село” Сирогојно

Седиште установе (адреса):
31207 Сирогојно, Сирогојно бб

Оснивач:
Друштвено предузеће ''СИРОГОЈНО'', из Сирогојна, Општина Ужице и Општина Чајетина, по Решењу Привредног суда у Ужицу.

Датум оснивања установе:
1992-07-30

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
6097553

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
101074359

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
9102 - Делатност музеја, галерија и збирки. Претежна делатност: делатност музеја на отвореном. Музеј спроводи мере превентивне заштите, конзервације, рестаурације, дислокације и реконструкције објеката, предмета и њиховог окружења у музејској поставци организованој у културном добру, истражује, валоризује, прикупља, документује, обрађује и публикује свеукупно наслеђе од историјског и културног значаја за територију Динарске регије и другх области аналогних оној која се презентује и интерпретира кроз делатност Музеја, води документацију о материјалном (објекти и предмети) и нематеријалном наслеђу, стара се о заштити и презентацији традицоналних обичаја, ритуала, заната, занимања и стваралашатва, обавља издавачку делатност, врши продају производа старих заната и занимања, као и припрему традиционалних јела и пића кроз туристичку понуду музејске крчме и боравак у музејским конацима.

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Светлана Ћалдовић - Шијаковић, 2018-10-25

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупан број запослених: 31, > Запослени на неодређено: 27, > Запослени на одређено: 4, > Пол: 18 жена / 13 мушкараца > Структура запослених: један са VII/2 степеном, осам са VII степеном, осам са IV степеном, шест са III степеном и осам са II степеном. > Просечна година старости: 49,5

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Музеј на отвореном ''Старо село'' се налази у Сирогојну, на земљишту површине 4ha, 51а и 67м2. Укупна површина пословних објеката је 1188 м2, од чега: изложбени простор 699,5м2, радионице 96м2, остале просторије (канцеларијски простор, конаци, оставе и др.) 392,5м2 и Депо у изградњи, површине 150 м2. Музеј има право коришћења над наведеним средствима.

Број телефона и телефакса установе:
031/3802-291

Електронска адреса установе:
staroselo@ptt.rs

Адреса интернет стране установе:
www.sirogojno.org.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic